۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه آذر 1401 ( 6 شب ) آسمان

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
reydel
B.B
۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan
B.B
۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbail plaza
B.B
۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
actuel life
B.B
۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Bristol
B.B
۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel
B.B
۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Emin
B.B
۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
arsima
B.B
۹٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
White Monarch
B.B
۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۱۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
B.B
۱۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Tulip City
B.B
۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۱۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya
B.B
۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Taxim EXPRESS
B.B
۱۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
jaff
B.B
۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak
B.B
۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۱۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera
B.B
۱۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim
B.B
۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti
B.B
۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye
B.B
۱۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
The marmara
B.B
۱۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
sisili
CENTRAL PALACE
B.B
۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI
B.B
۱۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN
B.B
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR
B.B
۱۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman
B.B
۱۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIC
B.B
۱۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Richmond
B.B
۱۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
The craton
B.B
۱۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
sisili
occidental
B.B
۱۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center
B.B
۱۸٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite world PRESTIGE
B.B
۱۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۱۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۲۰٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bakirkoy
B.B
۲۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۲۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton
B.B
۲۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK
B.B
۳۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel The Bosphorus
B.B
۴۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۷۵٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۶ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.

- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
6 شب و 7 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان