۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول خرداد وتیر 1400 ( 4 شب )

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
Reydel
B.B
۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza
B.B
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Delta
B.B
۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Tulip Pera
B.B
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Atro
B.B
۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Express
B.B
۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Cartoon
B.B
۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Inntel
B.B
۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal
B.B
۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Tango Taksim
B.B
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Adelmar
B.B
۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak
B.B
۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Taxim Lounge
B.B
۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
The Peak
B.B
۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim
B.B
۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Sisli
B.B
۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Golden Age
B.B
۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center
B.B
۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Naz City Taksim
B.B
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Celal Aga
B.B
۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center
B.B
۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Eresin Taksim
B.B
۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim
B.B
۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Divan
B.B
۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Conrad Istanbul Bosphorus
B.B
۱۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hyatt
B.B
۱۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۱۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
THE MARMARA
B.B
۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel The Bosphorus
B.B
۱۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۴ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
4 شب و 5 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان