۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه نوروز 1402 ( 5 شب ) قشم ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
Grand Milan
B.B
۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
park star
B.B
۹٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۱۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity
B.B
۱۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol
B.B
birstol
B.B
۱۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali plaza
B.B
۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
withe monarch
B.B
۱۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbali luxury
B.B
۱۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۱۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
tk taksim
B.B
۱۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park
B.B
۱۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
atro
B.B
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
B.B
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۱۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia
B.B
۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham
B.B
۱۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
grand de para
B.B
۱۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
tango
B.B
۱۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
taksim
crown plaza hotel
B.B
۱۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera
B.B
۱۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
pera
CENTRAL PALACE
B.B
۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher
B.B
۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige
B.B
۱۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge
B.B
۱۷٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center
B.B
۱۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
The artisan
B.B
۱۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۱۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR
B.B
۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۱۹٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۱۹٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۲۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
taksim
Ramada plaza
B.B
۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
hilton bakrekoy
B.B
۲۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۲۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
wyndham grand levent
B.B
۲۸٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad
B.B
۲۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۵ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 80% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5 شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار