۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور پوکت ویژه بهمن و اسفند 1401 (7 شب و 8روز) از تهران(پنج شنبه ها)

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
Neptuna
B.B
۳۵٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ASHLEE PLAZA
B.B
۳۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
bauman residance
B.B
۳۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ANDAKIRA
B.B
۳۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SLEEP WITH ME HOTEL
B.B
۳۹٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG
B.B
۴۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Andamantra
B.B
۴۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
zenseana resort
B.B
۴۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
DEEVANA PLAZA PATONG
B.B
۴۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sunset beach resort
B.B
۴۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
patong paragon
B.B
۴۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The Royal Paradise
B.B
۴۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
anona beach front
B.B
۴۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
andaman embrace
B.B
۴۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
duangjitt
B.B
۴۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the nature phuket
B.B
۴۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PATONG MERLIN
B.B
۴۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
mida grande
B.B
۴۶٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kalima resort
B.B
۴۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ocean front beach
B.B
۴۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
novotel phuket resort
B.B
۴۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
burasari phuket
B.B
۴۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
indigo
B.B
۵۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
mandarava resrot
B.B
۵۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
movenpick
B.B
۵۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
four points by sheraton
B.B
۵۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cape sienna
B.B
۵۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
AMARI PHUKET
B.B
۵۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
AVISTA
B.B
۵۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
HILTON ARCADIA
B.B
۶۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

پوکت ۷ شب

توضيحات

  بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی استورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

............................................

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

انجام واکسیناسیون هر 2 دوز / همراه داشتن تست PCR تا 72 ساعت قبل پرواز( از واکسن مرحله دوم 15 روز باید بگذرد ) کپی کارت ملی پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومانی عکس

 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی گشت شهری تور لیدر فارسی زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی 20 هزار یورو با پوشش کرونا