۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه 8 مهر 1400

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختکودک زیر 2 سال
Lara Palace
B.B
۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MELODI
All
۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Himeros Beach
UAll
۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dionysos
All
۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA HADRIANUS
All
۱۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SPORT BELEK
UAll
۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PALMET RESORT KIRIS
All
۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas lara
UAll
۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet park
UAll
۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet beach
UAll
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre art
UAll
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
daima biz resort
UAll
۱۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland
UAll
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
miarosa kemer beach
UAll
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SULTAN OF SIDE
UAll
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydinbey queens palace
UAll
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive premium belek
UAll
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA FAMILY CLUB
UAll
۱۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
5pax
transatlantik hotel
UAll
۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
viking park
UAll
۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
UAll
۱۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
5pax
Grand Park Lara
UAll
۱۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suites resort
UAll
۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
UAll
۱۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
4pax
sea life kemer resort
UAll
۱۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydinbey famous resort
UAll
۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea life kemer resort
UAll
۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA FAMILY CLUB
UAll
۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA
UAll
۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE CONTY
UAll
۱۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
Ramada Resort Lara
UAll
۱۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PORTO BELO
UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aquaworld belek
UAll
۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WORD
UAll
۱۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal centro resort
UAll
۱۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY
UAll
۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KEMER
amon
UAll
۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA
UAll
۲۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
mirage park resort
UAll
۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin palace
UAll
۲۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Limra Hotel
UAll
۲۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort
UAll
۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
trendy lara
UAll
۲۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum family resort
UAll
۲۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak limra family
UAll
۲۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LIMAK ARCADIA SPORT RESORT FAMILY
UAll
۲۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak atlantis deluxe resort family
UAll
۲۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACEL
UAll
۲۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LIBERTY
UAll
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS DOWN TOWN
UAll
۲۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwod exclusive lara
UAll
۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak atlantis deluxe resort family
UAll
۲۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
granada luxury belek
UAll
۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CONCORDE DELUCE
UAll
۲۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Lara De Luxe
UAll
۲۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Beach Lara
UAll
۲۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL ALHAMBRA PALACE
UAll
۲۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
nirvana cosmopolitan
UAll
۲۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ic santal family resort
UAll
۲۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak lara deluxe
UAll
۲۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANICDELUXE
UAll
۲۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
concorde deluxe
UAll
۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Barut Kemer
UAll
۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Susesi Luxury Resort
UAll
۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL WINGS
UAll
۲۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus
UAll
۲۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL HOLIDAY
UAll
۲۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IC GREEN PALACE
UAll
۲۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
xandu
UAll
۳۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BARUT HOTEL LARA
UAll
۳۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum luxury
UAll
۳۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Land of Legends Theme Park
UAll
۳۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DIAMONDS
UAll
۳۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Land of Legends Theme Park
UAll
۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ADAM & EVE
UAll
۳۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DELPHIN IMPERIAL
UAll
۳۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Gloria Golf Resort
UAll
۳۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Calista Luxury Resort
UAll
۳۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS SUN GATRE
UAll
۴۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM
UAll
۴۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM
UAll
۴۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
regnum carya
UAll
۵۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MAXX ROYAL BELEK
UAll
۶۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

6 شب و 7 روز کامل پرواز مستقیم ایرباس نئو

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

 


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

 

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی