۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا 1و 3 تیر 99 ( 6 شب و 7 روز) زاگرس

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
LARA PALACE
B.B
۴٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
LARA PALACE
All
۴٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
LARA DINC ANTALTA HOTEL
All
۴٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
FIRST CLASS ALANYA
All
۴٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
CENDER
All
۴٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
BELKON
All
۴٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
BELEK
RAMADA RESORT SIDE
All
۵٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
PALMET BEACH
UAll
۵٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
SIDE
LAREN FAMILY
All
۵٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
SENSITIVE PREMIUM BELEK
UAll
۵٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
THRONE BEACH RESORT
All
۶٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
LARA
SEALIFE
UAll
۶٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
Lara Family Club
UAll
۶٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
PORT RIVER
UAll
۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
UAll
۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
RAMADA RESORT LARA
UAll
۶٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
PORTOBELLO
UAll
۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
SUENO SIDE ANTALYA HOTEL
UAll
۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY BELEK
B.B
۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
Grand Park Kemer
UAll
۷٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
IC SANTAL RESORT
UAll
۷٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
CLUB MEGA SARAY
UAll
۷٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA
UAll
۷٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY KEMER
UAll
۷٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
PORT NATURE
UAll
۷٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
concorde deluxe
UAll
۷٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
IC GREEN PALACE
UAll
۷٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
LIBERTY
UAll
۸٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
MARITIM PINE
UAll
۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
ASTERIA KREMLIN PALACE
UAll
۸٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
SPICE
UAll
۸٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
MIRACLE
UAll
۸٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
SHERWOOD EXCLUSIVE
UAll
۹٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
SWANDOR TOPKAPI PALACE
UAll
۹٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
ROYAL HOLIDAY PALACE
UAll
۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
TITANIC BEACH LARA
UAll
۱۰٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
SUSESI
UAll
۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
GRANADA LUXURY BELEK
UAll
۱۰٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
DELPHINE BE GRAND
UAll
۱۱٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
TITANIC DELUXE BELEK
UAll
۱۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
DELPHIN IMPERIAL
UAll
۱۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
CALISTA LUXURY
UAll
۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM
UAll
۱۳٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
MAXX ROYAL
UAll
۱۸٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

تور 6 شب و 7 روز | تاریخ رفت:1 و 3 تیر 99 |  ساعت پرواز رفت و برگشت با کانتر مربوطه چک شود.، رفت : 23:55   برگشت: :02:55

- قیمتهای فوق به تومان میباشد 

مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد.

بیمه محاسبه شده در پکیج بر اساس 10 هزار یورویی میباشد و افراد بالای 60 سال ملزم به دریافت بیمه مفری ( 50 هزار یورویی ) میباشند.

نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک محاسبه شده ، در صورت وجود 2 کودک در اتاق با کانتر فروش هماهنگ شود.

پکیج ها در صورت تسویه کامل افزایش نرخ نخواهد داشت در غیر این صورت در زمان تسویه حساب به علت نوسانات ارزی مابه التفاوت اخذ می گردد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 02141535 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

ترانسفر فرودگاهی - تور لیدر فارسی زبان - بلیط رفت و برگشت زاگرس ، اسپارتا - بیمه مسافرتی