۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه نورور 1402 (6 شب ) پگاسوس

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختکودک زیر 2 سال
Lara Palace
H.B
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BELDIBI KEMER
F.B
۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
alexius beach kemer
F.B
۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BELKON
All
۲۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
cender hotel
UAll
۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
VIKING STAR
UAll
۲۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Nazar beach
UAll
۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
imperial turkiz resort
UAll
۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
WYNDHAM GARDEN LARA
UAll
۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
innvista
UAll
۲۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand park lara
UAll
۲۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
UAll
۲۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Me GASARY WEST beach
UAll
۲۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
club mega saray
UAll
۲۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
club room
sherwood suites resort
UAll
۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
club mega saray
UAll
۳۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dlx room
CLUB SERA
UAll
۳۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم club room
Limak Limra Hotel
UAll
۳۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Akka Antedon
UAll
۳۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Akka Alinda
UAll
۳۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
main
limak arcadia sport resort
UAll
۳۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
mirage park resort
UAll
۳۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CLUB SERA
UAll
۳۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم ELEGANCE
CRYSTAL DELUXE
UAll
۳۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
RAMADA PLAZA BY WYNDHAM
UAll
۳۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Aska Lara Resort & Spa
UAll
۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
main
swandor topkapi palace
UAll
۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dlx 4 pax
Spice Hotel & Spa
UAll
۳۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak atlantis deluxe resort
UAll
۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Rixos Beldibi
UAll
۳۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Sherwood exclusive lara
UAll
۳۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sueno golf resort
UAll
۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
asteria kremlin palace
UAll
۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
TRENDY LARA
UAll
۳۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Adalya Elite Lara
UAll
۳۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
ROYAL WINGS
UAll
۳۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
swandor topkapi palace
UAll
۳۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IC GREEN PALACE
UAll
۳۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak lara deluxe
UAll
۳۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS SUNGATE
UAll
۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
XANADU RESORT
UAll
۳۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS DOWN TOWN
UAll
۳۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
granada luxury belek
UAll
۳۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BEACH LARA
UAll
۳۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
NIRVANA COSMOPOLITAN
UAll
۴۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
ROYAL HOLIDAY
UAll
۴۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SUENO DELUXE
UAll
۴۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea
Delphin BE Grand Resort
UAll
۴۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sueno Hotels Deluxe Belek
UAll
۴۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dlx
Titanic Deluxe Golf Belek
UAll
۴۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Susesi Luxury Resort
UAll
۴۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
SUENO DELUXE
UAll
۴۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dlx sea
VOYAGE BELEK
UAll
۴۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Land of Legends Theme Park
B.B
۴۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
TITANIC MARDAN PALACE
UAll
۵۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
selectum luxury
UAll
۵۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Land of Legends Theme Park
All
۵۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Calista Luxury Resort
UAll
۵۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ela excellence
UAll
۵۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Premium Belek
UAll
۵۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
regnum carya
UAll
۷۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MAXX ROYAL BELEK
UAll
۸۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

 

•پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.


•نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.


•مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می باشد.


•بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد.


•پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی است.


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

 

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی