۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه 21و23 مهر 1401 (6 شب) ایرتور

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
melodi hotel
All
۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Himeros Beach
All
۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sport belek
UAll
۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet kiris
All
۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armir resort
All
۱۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre art
UAll
۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas beach
UAll
۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ARMAS GUL BEACH
UAll
۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PALMET BEACH KEMER
UAll
۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet lara
UAll
۱۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ring beach
UAll
۱۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Meder Resort
UAll
۱۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dima Biz
UAll
۱۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Kaplan Paradise
UAll
۱۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre lamer
UAll
۱۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
funsun comfort
UAll
۱۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik Hotel & SPA
UAll
۱۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Ring
UAll
۱۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland
UAll
۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay queen
UAll
۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Family Club
UAll
۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive permium
All
۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
All
۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA
UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay famous
UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon hotel
UAll
۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SEALIFE
UAll
۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suite
UAll
۱۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
orange belek
UAll
۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IMPERIAL TURKIZ
UAll
۱۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
UAll
۱۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PORTO BELO
UAll
۱۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
orange kemer
UAll
۱۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WOLRD
UAll
۲۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KARMIR RESORT
UAll
۲۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
corendon playa kemer
UAll
۲۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aqua word belek
UAll
۲۰٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
pgs kiris resort
UAll
۲۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CLUB SERA
UAll
۲۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara premier
UAll
۲۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin
UAll
۲۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara luxary
UAll
۲۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
baia kemer
UAll
۲۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal centro
UAll
۲۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal prestige
UAll
۲۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA
UAll
۲۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort
UAll
۲۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Aska Lara Resort & Spa
UAll
۲۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Melas Lara
UAll
۲۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Hotels Lara
UAll
۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
NIRVANA COSMOPOLITAN
UAll
۲۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACLE
UAll
۳۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

بلیط + هتل + خدمات تور

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا ، دریافت HES CODE

*جهت ورود به ترکیه پر کردن این فرم به آدرس   https://register.health.gov.tr برای مسافران الزامی می باشد **
 
نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور

بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایرتور ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان