۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا 13و20 آبان 1400

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
beldibi beach
All
۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lugano
B.B
۶٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara
Himeros Beach
All
۶٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kemer
rios beach
All
۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۵۵٫۵۰۰ تومان ۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kemer
Palmet Beach Resort
UAll
۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kemer
lara hadrianus
UAll
۸٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara
Cender
All
۸٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Antalya
senza the in
UAll
۸٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ALANYA
Armir Resort
All
۸٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kemer
first klass
UAll
۸٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas lara
UAll
۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara
Throne Seagate Belek
UAll
۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Gul Beach
UAll
۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kaila beach
UAll
۹٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sensitive
UAll
۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Belek
Aydin Bay Queens Palace
All
۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Belek
Adonis
UAll
۱۰٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA
UAll
۱۰٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara
Imperial Turkiz
All
۱۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kemer
Grand Park Lara
UAll
۱۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara
ORANGE ALANYA
UAll
۱۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ALANYA
Aydin Bay Famous
All
۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Belek
Crystal Deluxe
UAll
۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kemer
aqua word belek
UAll
۱۱٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
Lara Family Club
UAll
۱۱٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara
Sherwood Suite
UAll
۱۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara
Ramada Resort Lara
UAll
۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara
amon hotel
UAll
۱۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kemer
ORANGE CONTY
UAll
۱۲٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kemer
Limak Limra Hotel
UAll
۱۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Melas Lara
UAll
۱۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LIBERTI
UAll
۱۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Asteria Kremlin
UAll
۱۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kundu
amara luxary
UAll
۱۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kemer
Adalya Elite Lara
UAll
۱۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara
FAME RESIDENCE LARA
UAll
۱۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood lara
UAll
۱۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara
ADALYA ELITE
UAll
۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ویژه 13 آبان
Crystal Centro
UAll
۱۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara
MIRACLE
UAll
۱۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara
granada luxary
UAll
۱۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ویژه 13 آبان
Orange County Belek
UAll
۱۸٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Belek
GRANADA LUXARY
UAll
۱۸٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ویژه 20 آبان
bia lara
UAll
۱۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

بلیط + هتل + خدمات تور

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا ، دریافت HES CODE

*جهت ورود به ترکیه پر کردن این فرم به آدرس   https://register.health.gov.tr برای مسافران الزامی می باشد **

**در صورت درخواست بیمه جمع پوشش کرونا مبلغ 200.000 تومان به پکیج فوق اضافه می گردد **

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور

بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی کیش ایر  ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان