تور تفلیس + باتومی 6 شب - ویژه مرداد و شهریور ماه 1403 ( ایران ایر تور )

19 مرداد ساعت: 21:00 (به وقت تهران)
25 مرداد ساعت: 15:30 (به وقت باتومی)
برنامه رفت: 19 مرداد ساعت: 21:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
ایران ایرتور
ایران ایرتور
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
مدت پرواز: 02:30
برنامه میانی: 22 مرداد ساعت: 12:00
گرجستان, تفلیس
زمینی
زمینی
گرجستان, باتومی
مدت پرواز: 02:00
برنامه برگشت: 25 مرداد ساعت: 15:30
باتومی, فرودگاه بین‌المللی باتومی
ایران ایرتور
ایران ایرتور
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 02:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
پولو
POLO
3 شب
BB
رویال جورجیا باتومی
ROYAL GEORGIA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل الگانس
ELEGANCE
3 شب
BB
رویال جورجیا باتومی
ROYAL GEORGIA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,350,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آتو
ATU
3 شب
BB
گرند پالاس باتومی
GRAND PALACE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
WINE
WINE
3 شب
BB
گرند پالاس باتومی
GRAND PALACE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پلازا هتل
PLAZZA HOTEL
3 شب
BB
گرند پالاس باتومی
GRAND PALACE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اله بوتیک
ELLE BOUTIQUE
3 شب
BB
گرند پالاس باتومی
GRAND PALACE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
WINE
WINE
3 شب
BB
هتل وایت سیلز رزیدنتال
White Sails Residential Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
WINE
WINE
3 شب
BB
ایفوریا باتومی
EUPHORIA
3 شب
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اله بوتیک
ELLE BOUTIQUE
3 شب
BB
هتل وایت سیلز رزیدنتال
White Sails Residential Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پینو ور پالاس
PINO VERE PALACE HOTEL
3 شب
BB
هتل وایت سیلز رزیدنتال
White Sails Residential Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پینو ور پالاس
PINO VERE PALACE HOTEL
3 شب
BB
هتل آپارتمان استپس باتومی
STEPS Batumi Hotel & Suites
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ایبیس استادیوم
IBIS STADIUM
3 شب
BB
هتل وایت سیلز رزیدنتال
White Sails Residential Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آستوریا
ASTORIA
3 شب
BB
هتل وایت سیلز رزیدنتال
White Sails Residential Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اونیکس
ONYX
3 شب
BB
هتل آپارتمان استپس باتومی
STEPS Batumi Hotel & Suites
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آستوریا
ASTORIA
3 شب
BB
اسکای تاور
SKY TOWER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اونیکس
ONYX
3 شب
BB
اسکای تاور
SKY TOWER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آستوریا
ASTORIA
3 شب
BB
ایفوریا باتومی
EUPHORIA
3 شب
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اونیکس
ONYX
3 شب
BB
ایفوریا باتومی
EUPHORIA
3 شب
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پینه آستوریا
PINE ASTORIA
3 شب
BB
ایفوریا باتومی
EUPHORIA
3 شب
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هالیدی این
HOLIDAY INN
3 شب
BB
اسکای تاور
SKY TOWER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پینه آستوریا
PINE ASTORIA
3 شب
BB
گرند گلوریا باتومی
GRAND GLORIA BATUMI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات : (LAND VIEW)
رزرو
شرایتون گرند متخی پالاس
SHERATON GRAND METECHI PALACE
3 شب
BB
گرند گلوریا باتومی
GRAND GLORIA BATUMI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات : (LAND VIEW)
رزرو
رادیسون بلو
RADISSON BLU
3 شب
BB
ایفوریا باتومی
EUPHORIA
3 شب
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بیلتمور
BILTMORE
3 شب
BB
ایفوریا باتومی
EUPHORIA
3 شب
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  74,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رادیسون بلو
RADISSON BLU
3 شب
BB
گرند گلوریا باتومی
GRAND GLORIA BATUMI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات : (LAND VIEW)
رزرو
بیلتمور
BILTMORE
3 شب
BB
گرند گلوریا باتومی
GRAND GLORIA BATUMI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات : (LAND VIEW)
رزرو
رادیسون بلو
RADISSON BLU
3 شب
BB
رادیسون بلو باتومی
RADISSON BLU
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات : (BUS)
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

در برخی از هتل ها در یک اتاق قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد لطفا با کانتر فروش چک شود.

در صورت ورود تفلیس پکیج 2/000/000 + تومان مازاد افزایش نرخ دارد .

 صدور بیمه برای افرادپرداخت 50% از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه محاسبه خواهد شد.مشاوره رایگان