ویزا انگلیس

چنانچه برای سفر به انگلیس مسمم هستید و حتماً می خواهید این کشور را از نزدیک مشاهده نمایید، حتماً جهت اخذ ویزای انگلیس می بایست مدارک بسیار معتبری ارائه دهید. انگلیس مدت های نسبتاً طولانی است که از حوزه شینگن خارج شده است و چنانچه موفق به اخذ ویزای شینگن شده اید، نمی توانید از آن برای ورود به انگلیس استفاده نمایید.
مشاوره رایگان