این تور منقضی شده است

تور استانبول 7 شب - ویژه تیر و مرداد ماه 1403 ( قشم ایر )

02 مرداد ساعت: 19:00 (به وقت تهران)
09 مرداد ساعت: 12:45 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 02 مرداد ساعت: 19:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه برگشت: 09 مرداد ساعت: 12:45
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هتل ریدل استانبول
REYDEL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
بالی استار
Bali Star
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اوریلا استانبول
ORIELLA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مونوپُل
MONOPOL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل نیو سیتی استانبول
NEW CITY
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
آترو شیشلی
ATRO SISLI
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل جومبالی پلازا استانبول
CUMBALI PLAZA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
تکسیم استار
TAKSIM STAR
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل دورا استانبول
DORA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل پرا سنتر استانبول
PERA CENTER
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اکتول لایف
ACTUEL LIFE
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
بریستول
BRISTOL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
یورو پلازا
EURO PLAZA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
گرند استار
GRAND STAR
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اینتل
Intel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل سیتی سنتر استانبول
CITY CENTER
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل استایل
STYLE
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند هالیک استانبول
GRAND HALIC
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل کارتون استانبول
CARTOON
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
جف نیشانتاشی
Jaff Hotels Nişantaşı
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل نوا پلازا کریستال استانبول
NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
موکارناس پرا
MUKARNAS PERA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
لازونی
LAZZONI
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
ریچموند
RICHMOND
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل پالازو دونیزتی استانبول
PLAZZO DONIZETTI
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل شرایتون سیتی سنتر استانبول
SHERATON CITY CENTER
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل آوانتگارد کالکشن تکسیم اسکوئر استانبول
AVANTGARDE COLLECTION TAKSIM SQUARE
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل آرتز استانبول
ARTS HOTEL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند جواهیر استانبول
GRAND CEVAHIR
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

توضیحات

کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد. 
ارسال قرارداد مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
پرداخت 50% از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد

مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات تور
 • بلیط رفت وبرگشت
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • گشت شهری با ناهار
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • تور لیدر فارسی زبان
مشاوره رایگان