این تور منقضی شده است

تور استانبول 7 شب - ویژه تیر و مرداد ماه 1403 ( قشم ایر )

03 مرداد ساعت: 19:00 (به وقت تهران)
10 مرداد ساعت: 12:45 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 03 مرداد ساعت: 19:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه برگشت: 10 مرداد ساعت: 12:45
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هتل ریدل استانبول
REYDEL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
بالی استار
Bali Star
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اوریلا استانبول
ORIELLA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مونوپُل
MONOPOL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل نیو سیتی استانبول
NEW CITY
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
آترو شیشلی
ATRO SISLI
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل جومبالی پلازا استانبول
CUMBALI PLAZA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
تکسیم استار
TAKSIM STAR
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل دورا استانبول
DORA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل پرا سنتر استانبول
PERA CENTER
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اکتول لایف
ACTUEL LIFE
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
بریستول
BRISTOL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
یورو پلازا
EURO PLAZA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
گرند استار
GRAND STAR
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اینتل
Intel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل سیتی سنتر استانبول
CITY CENTER
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل استایل
STYLE
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند هالیک استانبول
GRAND HALIC
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل کارتون استانبول
CARTOON
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
جف نیشانتاشی
Jaff Hotels Nişantaşı
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل نوا پلازا کریستال استانبول
NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
موکارناس پرا
MUKARNAS PERA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
لازونی
LAZZONI
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
ریچموند
RICHMOND
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل پالازو دونیزتی استانبول
PLAZZO DONIZETTI
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل شرایتون سیتی سنتر استانبول
SHERATON CITY CENTER
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل آوانتگارد کالکشن تکسیم اسکوئر استانبول
AVANTGARDE COLLECTION TAKSIM SQUARE
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل آرتز استانبول
ARTS HOTEL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند جواهیر استانبول
GRAND CEVAHIR
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

توضیحات

کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد. 
ارسال قرارداد مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
پرداخت 50% از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد

مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات تور
 • بلیط رفت وبرگشت
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • گشت شهری با ناهار
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • تور لیدر فارسی زبان
مشاوره رایگان