این تور منقضی شده است

تور استانبول 4 شب - ویژه مرداد ماه 1403 ( قشم ایر )

03 مرداد ساعت: 08:20 (به وقت تهران)
07 مرداد ساعت: 12:45 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 03 مرداد ساعت: 08:20
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه برگشت: 07 مرداد ساعت: 12:45
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هتل ریدل استانبول
REYDEL
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
بالی استار
Bali Star
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اوریلا استانبول
ORIELLA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مونوپُل
MONOPOL
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل نیو سیتی استانبول
NEW CITY
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
آترو شیشلی
ATRO SISLI
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل جومبالی پلازا استانبول
CUMBALI PLAZA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,280,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
تکسیم استار
TAKSIM STAR
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل دورا استانبول
DORA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل پرا سنتر استانبول
PERA CENTER
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اکتول لایف
ACTUEL LIFE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
بریستول
BRISTOL
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
یورو پلازا
EURO PLAZA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
گرند استار
GRAND STAR
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اینتل
Intel
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل سیتی سنتر استانبول
CITY CENTER
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند هالیک استانبول
GRAND HALIC
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل کارتون استانبول
CARTOON
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل استایل
STYLE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
جف نیشانتاشی
Jaff Hotels Nişantaşı
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل نوا پلازا کریستال استانبول
NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
موکارناس پرا
MUKARNAS PERA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
لازونی
LAZZONI
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
ریچموند
RICHMOND
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل پالازو دونیزتی استانبول
PLAZZO DONIZETTI
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل شرایتون سیتی سنتر استانبول
SHERATON CITY CENTER
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل آوانتگارد کالکشن تکسیم اسکوئر استانبول
AVANTGARDE COLLECTION TAKSIM SQUARE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل آرتز استانبول
ARTS HOTEL
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند جواهیر استانبول
GRAND CEVAHIR
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاوره رایگان