این تور منقضی شده است

تور استانبول 5 شب - ویژه مرداد ماه 1403 ( قشم ایر )

02 مرداد ساعت: 19:00 (به وقت تهران)
07 مرداد ساعت: 12:45 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 02 مرداد ساعت: 19:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه برگشت: 07 مرداد ساعت: 12:45
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هتل ریدل استانبول
REYDEL
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
بالی استار
Bali Star
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اوریلا استانبول
ORIELLA
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مونوپُل
MONOPOL
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل نیو سیتی استانبول
NEW CITY
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
آترو شیشلی
ATRO SISLI
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل جومبالی پلازا استانبول
CUMBALI PLAZA
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
تکسیم استار
TAKSIM STAR
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل دورا استانبول
DORA
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل پرا سنتر استانبول
PERA CENTER
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اکتول لایف
ACTUEL LIFE
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
بریستول
BRISTOL
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
یورو پلازا
EURO PLAZA
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
گرند استار
GRAND STAR
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اینتل
Intel
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل سیتی سنتر استانبول
CITY CENTER
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل استایل
STYLE
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند هالیک استانبول
GRAND HALIC
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل کارتون استانبول
CARTOON
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
جف نیشانتاشی
Jaff Hotels Nişantaşı
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل نوا پلازا کریستال استانبول
NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,204,400,280 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
موکارناس پرا
MUKARNAS PERA
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
لازونی
LAZZONI
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
ریچموند
RICHMOND
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل پالازو دونیزتی استانبول
PLAZZO DONIZETTI
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل شرایتون سیتی سنتر استانبول
SHERATON CITY CENTER
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل آوانتگارد کالکشن تکسیم اسکوئر استانبول
AVANTGARDE COLLECTION TAKSIM SQUARE
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل آرتز استانبول
ARTS HOTEL
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند جواهیر استانبول
GRAND CEVAHIR
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

توضیحات

کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد. 
ارسال قرارداد مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
پرداخت 50% از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد


مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات تور
 • بلیط رفت وبرگشت
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • گشت شهری با ناهار
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • تور لیدر فارسی زبان
مشاوره رایگان