این تور منقضی شده است

تور استانبول 6 شب - ویژه تیر و مرداد ماه 1403 ( قشم ایر )

02 مرداد ساعت: 19:00 (به وقت تهران)
08 مرداد ساعت: 12:45 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 02 مرداد ساعت: 19:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه برگشت: 08 مرداد ساعت: 12:45
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هتل ریدل استانبول
REYDEL
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
بالی استار
Bali Star
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اوریلا استانبول
ORIELLA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مونوپُل
MONOPOL
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل نیو سیتی استانبول
NEW CITY
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
آترو شیشلی
ATRO SISLI
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل جومبالی پلازا استانبول
CUMBALI PLAZA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
تکسیم استار
TAKSIM STAR
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل دورا استانبول
DORA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل پرا سنتر استانبول
PERA CENTER
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اکتول لایف
ACTUEL LIFE
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
بریستول
BRISTOL
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
یورو پلازا
EURO PLAZA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
گرند استار
GRAND STAR
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اینتل
Intel
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل سیتی سنتر استانبول
CITY CENTER
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل استایل
STYLE
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند هالیک استانبول
GRAND HALIC
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل کارتون استانبول
CARTOON
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
جف نیشانتاشی
Jaff Hotels Nişantaşı
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل نوا پلازا کریستال استانبول
NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
موکارناس پرا
MUKARNAS PERA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
لازونی
LAZZONI
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
ریچموند
RICHMOND
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل پالازو دونیزتی استانبول
PLAZZO DONIZETTI
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل شرایتون سیتی سنتر استانبول
SHERATON CITY CENTER
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل آوانتگارد کالکشن تکسیم اسکوئر استانبول
AVANTGARDE COLLECTION TAKSIM SQUARE
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل آرتز استانبول
ARTS HOTEL
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند جواهیر استانبول
GRAND CEVAHIR
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

توضیحات

کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد. 
ارسال قرارداد مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
پرداخت 50% از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد

مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات تور
 • بلیط رفت وبرگشت
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • گشت شهری با ناهار
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • تور لیدر فارسی زبان
مشاوره رایگان