این تور منقضی شده است

تور ارمنستان 4 شب - ویژه تیر 1403 ( ایران ایرتور )

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 31 تیر 1403
برگشت: 04 مرداد 1403
این تور تاریخ های دیگری هم دارد
31 تیر ساعت: 11:30 (به وقت تهران)
04 مرداد ساعت: 10:45 (به وقت ایروان)
برنامه رفت: 31 تیر ساعت: 11:30
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
ایران ایرتور
ایران ایرتور
ایروان, فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز: 02:00
برنامه برگشت: 04 مرداد ساعت: 10:45
ایروان, فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
ایران ایرتور
ایران ایرتور
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 02:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
میراژ
MIRAGE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
هتل بلا ارمنستان
BELLA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
هتل باکسوز ارمنستان
BAXOS YEREVAN
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
پرایمر
PRIMER
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
شیراک
SHIRAK
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
رجینه
REGINEH
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
کونیاک
KONYAK
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
رویال پلازا
ROYAL PLAZA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
هتل آنی سنترال این ایروان (سیلاچی سابق)
ANI CENTRAL INN (SILACHI)
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
پرزیدنت ایروان
PRESIDENT
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
متروپل
METROPOL
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
ایمپریال پالاس
IMPERIAL PALACE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
اربونی
EREBUNI
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
هتل آنی پلازا ایروان
ANI PLAZA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
هتل سنترال ایروان
CENTRAL
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
اپرا سوییت
OPERA SUITE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
نوا ایروان
NOVA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
آنی گرند
ANI GRAND
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
هالیدی این ریپابلیک اسکوئر
HOLIDAY IN REPUBLIC SQUARE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
ایروان پالاس
YEREVAN PLACE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
رامادا هتل و سوییت بای ویندهام
RAMADA HOTEL & SUITES BY WHNDHAM
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان
BEST WESTERN PLUS CONGRESS
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
مریوت
MARRIOTT
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
رادیسون بلو
RADISSON BLU
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :
هتل نشنال ایروان
NATIONAL
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • نوزاد
  700,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

توضیحات

ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
در برخی از هتل ها رزرو فقط یک کودک می باشد،لطفا با کانتر فروش چک شود.
پرداخت 50% از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد


مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات تور
 • بلیط رفت وبرگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی
مشاوره رایگان