این تور منقضی شده است

تور استانبول 7 شب - ویژه تیر و مرداد ماه 1403 ( قشم ایر )

31 تیر ساعت: 19:00 (به وقت تهران)
07 مرداد ساعت: 12:45 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 31 تیر ساعت: 19:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه برگشت: 07 مرداد ساعت: 12:45
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هتل ریدل استانبول
REYDEL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
بالی استار
Bali Star
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اوریلا استانبول
ORIELLA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مونوپُل
MONOPOL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل نیو سیتی استانبول
NEW CITY
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
آترو شیشلی
ATRO SISLI
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل جومبالی پلازا استانبول
CUMBALI PLAZA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
تکسیم استار
TAKSIM STAR
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل دورا استانبول
DORA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل پرا سنتر استانبول
PERA CENTER
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اکتول لایف
ACTUEL LIFE
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
بریستول
BRISTOL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
یورو پلازا
EURO PLAZA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
گرند استار
GRAND STAR
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
اینتل
Intel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل سیتی سنتر استانبول
CITY CENTER
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل استایل
STYLE
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند هالیک استانبول
GRAND HALIC
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل کارتون استانبول
CARTOON
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
جف نیشانتاشی
Jaff Hotels Nişantaşı
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل نوا پلازا کریستال استانبول
NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
موکارناس پرا
MUKARNAS PERA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
لازونی
LAZZONI
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
ریچموند
RICHMOND
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل پالازو دونیزتی استانبول
PLAZZO DONIZETTI
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل شرایتون سیتی سنتر استانبول
SHERATON CITY CENTER
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل آوانتگارد کالکشن تکسیم اسکوئر استانبول
AVANTGARDE COLLECTION TAKSIM SQUARE
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل آرتز استانبول
ARTS HOTEL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند جواهیر استانبول
GRAND CEVAHIR
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

توضیحات

کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد. 
ارسال قرارداد مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
پرداخت 50% از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد

مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات تور
 • بلیط رفت وبرگشت
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • گشت شهری با ناهار
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • تور لیدر فارسی زبان
مشاوره رایگان