تور استانبول 6 شب - ویژه خرداد و تیر ماه 1403 ( قشم ایر )

04 تیر ساعت: 19:00 (به وقت تهران)
10 تیر ساعت: 12:45 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 04 تیر ساعت: 19:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه برگشت: 10 تیر ساعت: 12:45
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
گرور
GORUR
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
گرند دنیز
GRAND DENIZ
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
بالی استار
Bali Star
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل فیده استانبول
FIDE
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اوریلا استانبول
ORIELLA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اکتول لایف
ACTUEL LIFE
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آترو شیشلی
ATRO SISLI
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل جومبالی پلازا استانبول
CUMBALI PLAZA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل نیو سیتی استانبول
NEW CITY
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل دورا استانبول
DORA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اِلان
ELAN
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
یورو پلازا
EURO PLAZA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل استایل
STYLE
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل گرند هالیک استانبول
GRAND HALIC
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  99,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل فرونیا استانبول
FERONYA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل تکسیم اکسپرس استانبول
TAKSIM EXPRESS
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل سنترال پالاس استانبول
CENTRAL PALACE
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,860,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل لیون استانبول
LION
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
MUKARNAS PERA
MUKARNAS PERA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل گرند جواهیر استانبول
GRAND CEVAHIR
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
الیت ورد پرستیژ کامفی
Elite World Prestige
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات : comfy
مشاهده اقساط رزرو
لازونی
LAZZONI
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل شرایتون سیتی سنتر استانبول
SHERATON CITY CENTER
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مشاوره رایگان