تور آلانیا 6 شب - ویژه 7 تیر ماه 1403 ( کرندون )

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 07 تیر 1403
برگشت: 13 تیر 1403
این تور تاریخ های دیگری هم دارد
07 تیر ساعت: 06:00 (به وقت تهران)
13 تیر ساعت: 23:59 (به وقت آلانیا)
برنامه رفت: 07 تیر ساعت: 06:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
کرندون
کرندون
آلانیا, فرودگاه قاضی پاشا
مدت پرواز: 03:30
برنامه برگشت: 13 تیر ساعت: 23:59
آلانیا, فرودگاه قاضی پاشا
کرندون
کرندون
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هدف کلوپاترا گولدن سان
HEDEF KLEOPATRA GOLDEN SUN
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
پر دلتا
PERRE DELTA
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هدف ریزورت
HEDEF RESORT
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  280,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل گلکسی بیچ
Galaxy Beach Hotel
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
تیتان سلکت
TITAN SELECT
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ایفوریا کامفورت بیچ
EUPHORIA COMFORT BEACH
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آیدین بی گلد دریم
AYDIN BEY GOLD DREAM
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
سان استار بیچ
Sun star Beach
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آلان زافیرا دلوکس
alan xafira deluxe
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
زوریا دلوکس
XORIA DELUXE
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل سلطان آف سیده آلانیا
SULTAN OF SIDE
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
افتالیا اوشن
EFTALIA OCEAN
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
لابراندا آلانتور
LABRANDA ALANTUR HOTEL
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
وایکینگ ایفینیتی
VIKINGEN INFINITY
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
کریستال لند آف پارادایس
.CRYSTAL LAND OF PARADISE
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
LITORE RESORT
LITORE RESORT
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
سنزا د این ریزورت
SENZA THE INN RESORT
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اوتوپیا ریزورت
UTOPIA RESORT
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
یتوپیا بچ کلاب
utopia beach club
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اورنج کانتی آلانیا
ORANGE COUNTY ALANYA
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اوتوپیا ورلد
UTOPIA WORLD
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
گرانادا لاکچری بیچ
GRANADA LUXURY BEACH
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
گرانادا لاکچری اوکورچالار
GRANADA LUXURY OKURCALAR
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
کریستال سانست لاکچری ریزورت
CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  100,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
کریستال پالاس سیده
CRYSTAL PALACE SIDE
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  100,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
کیرمان سیدرا لاکچری و اسپا
KIRMAN SIDERA LUXURY & SPA
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  101,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
موکارناس ریزورت
MUKARNAS RESORT
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  101,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رویال تاج محل
ROYAL TAJ MAHAL
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
حیدرپاشا پالاس
HYDARPASHA
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
سلکتوم فمیلی کامفروت سیده
selectum family comfort side
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  107,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
کیرمان کلیپتوس
KIRMAN CALYPTUS
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  101,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
گرانادا لاکچری رد
granada luxary red
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  112,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
سلکتوم فمیلی ریزورت
SELECTUM FAMILY RESORT
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  114,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
کیرمان لئودکیا
KIRMAN LEODIKYA
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  119,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
کیرمان آریکاندا
KIRMAN ARYCANDA
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  119,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
کیرمان سایدمارین بیچ
KIRMAN SIDEMARIN BEACH
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  119,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
لانگ بیچ ریزورت
LONG BEACH RESORT
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  120,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
روبی ساگن
RUBI SIGN
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
روبی پلاتینیوم
RUBI PLATINUM
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  124,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
دلفین بوتانیک
DELPHIN BOTANIK
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
DELPHIN DELUXE
DELPHIN DELUXE
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رویال الهمبرا
ROYAL ALHAMBRA
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  112,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ROYAL DRAGON
ROYAL DRAGON
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  112,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
سان استار ریزورت
Sun Star Resort
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  535,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مشاوره رایگان