۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور ارمنستان 17 خرداد 99 ( 4 شب و 5 روز ) آرمنیا ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
BELLA
B.B
۳٫۴۳۹٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
BAXOS
B.B
۳٫۶۶۳٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
ALBA HOTEL
B.B
۳٫۶۶۳٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۱۱٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
SHIRAK
B.B
۳٫۷۱۹٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۰۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
Regineh
B.B
۳٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۴۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۴۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
COMFORT
B.B
۳٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۹۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
ARTSAKH HOTEL
B.B
۳٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
Hrazdan
B.B
۴٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۲۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
B.B
۴٫۰۸۳٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۹۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
Royal Plaza
B.B
۴٫۱۶۷٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۱۱٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
KING
Metropol
B.B
۴٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
STD
Best Western Congress
B.B
۴٫۲۲۳٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
Aquatek
B.B
۴٫۲۷۹٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
Ani Plaza
B.B
۴٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۷۹٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
STANDARD
EUROPE
B.B
۴٫۳۹۱٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۶۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۴۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
Diamond
B.B
۴٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۴۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۰۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
Imperial Palace
B.B
۴٫۵۰۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
Ararat
B.B
۴٫۵۰۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۲۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۴۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
AVIATRANS
B.B
۴٫۵۰۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۴۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۴۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
Ani Plaza
B.B
۴٫۵۵۹٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۷۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
KING
Paris
B.B
۴٫۶۴۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۷۱٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN EXPRESS
B.B
۴٫۶۹۹٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۹٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
ANI GRAND
B.B
۴٫۹۲۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۷۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
CENTRAL
B.B
۴٫۹۲۳٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۷۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۴۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
HILTON
B.B
۴٫۹۵۱٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۰۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۲۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
Nova
B.B
۵٫۰۶۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۷۱٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۱٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
North Avenue
B.B
۵٫۱۴۷٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۰۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۴۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
Hyatt Place
B.B
۵٫۲۳۱٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۱٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۲۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
RAMADA HOTEL
B.B
۵٫۵۱۱٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۲۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۱٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
Opera Suite
B.B
۵٫۵۱۱٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۵۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
Tufenkian Historic
B.B
۵٫۵۱۱٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۴۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
National
B.B
۵٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۵۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۹۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
RADISSON BLU
B.B
۵٫۷۶۳٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۹۱٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۱٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
GRAND HOTEL
B.B
۶٫۷۴۳٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
MARRIOT
B.B
۶٫۸۲۷٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۲۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
GOLDEN PALACE
B.B
۶٫۸۸۳٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۷۹٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان
THE ALEXANDER
B.B
۸٫۵۹۱٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۲۷٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

ایروان ۴ شب

توضيحات

تور 4 شب و 5روز | تاریخ رفت:17 خرداد  99 | ساعت رفت:12:00 و ساعت برگشت: 10:00

 

پرواز چارتر و غیر قابل کنسل می‌باشد.
پرداخت ۵۰% علی حساب در هنگام رزرو ضروریست.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت به عهده مشتری می‌باشد و آژانس هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
نرخ نوزاد 410.000 تومان میباشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 02141535 تماس بگیرید.

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آرمنیا ایرویز  - 4 شب اقامت در هتل با صبحانه -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی  - راهنمای فارسی زبان - سیم کارت