۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا 15 و 16 خرداد 99 ( 6 شب و 7 روز) زاگرس

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
LARA PALACE
B.B
۴٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
LARA PALACE
All
۴٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
LARA DINC ANTALTA HOTEL
All
۴٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
FIRST CLASS ALANYA
All
۴٫۸۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
CENDER
All
۴٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
BELKON
All
۴٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
BELEK
RAMADA RESORT SIDE
All
۵٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
PALMET BEACH
UAll
۵٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
SIDE
LAREN FAMILY
All
۵٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
SENSITIVE PREMIUM BELEK
UAll
۵٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
THRONE BEACH RESORT
All
۶٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
LARA
SEALIFE
UAll
۶٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Lara Family Club
UAll
۶٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
PORT RIVER
UAll
۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
UAll
۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
RAMADA RESORT LARA
UAll
۶٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
PORTOBELLO
UAll
۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
SUENO SIDE ANTALYA HOTEL
UAll
۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY BELEK
B.B
۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
Grand Park Kemer
UAll
۷٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
IC SANTAL RESORT
UAll
۷٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
CLUB MEGA SARAY
UAll
۷٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA
UAll
۷٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY KEMER
UAll
۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
PORT NATURE
UAll
۷٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
concorde deluxe
UAll
۷٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
IC GREEN PALACE
UAll
۸٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
LIBERTY
UAll
۸٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
MARITIM PINE
UAll
۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
ASTERIA KREMLIN PALACE
UAll
۸٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
SPICE
UAll
۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
MIRACLE
UAll
۸٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
SHERWOOD EXCLUSIVE
UAll
۹٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
SWANDOR TOPKAPI PALACE
UAll
۹٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
ROYAL HOLIDAY PALACE
UAll
۹٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
TITANIC BEACH LARA
UAll
۱۰٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
SUSESI
UAll
۱۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
GRANADA LUXURY BELEK
UAll
۱۰٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
DELPHINE BE GRAND
UAll
۱۱٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
TITANIC DELUXE BELEK
UAll
۱۱٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
DELPHIN IMPERIAL
UAll
۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
CALISTA LUXURY
UAll
۱۲٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM
UAll
۱۳٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
MAXX ROYAL
UAll
۱۸٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

تور 6 شب و 7 روز | تاریخ رفت:15 و 16 خرداد 99 |  ساعت پرواز رفت و برگشت با کانتر مربوطه چک شود.، رفت : 23:55   برگشت: :02:55

- قیمتهای فوق به تومان میباشد 

مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد.

بیمه محاسبه شده در پکیج بر اساس 10 هزار یورویی میباشد و افراد بالای 60 سال ملزم به دریافت بیمه مفری ( 50 هزار یورویی ) میباشند.

نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک محاسبه شده ، در صورت وجود 2 کودک در اتاق با کانتر فروش هماهنگ شود.

پکیج ها در صورت تسویه کامل افزایش نرخ نخواهد داشت در غیر این صورت در زمان تسویه حساب به علت نوسانات ارزی مابه التفاوت اخذ می گردد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 02141535 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

ترانسفر فرودگاهی - تور لیدر فارسی زبان - بلیط رفت و برگشت زاگرس ، اسپارتا - بیمه مسافرتی