۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور ارمنستان فروردین 99 ( 4 شب و 5 روز ) آرمنیا ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
BELLA
B.B
۳٫۷۳۹٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
BAXOS
B.B
۳٫۹۶۳٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
ALBA HOTEL
B.B
۳٫۹۶۳٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
SHIRAK
B.B
۴٫۰۱۹٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
Regineh
B.B
۴٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۴۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۴۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
COMFORT
B.B
۴٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۹۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
ARTSAKH HOTEL
B.B
۴٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
Hrazdan
B.B
۴٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
ANI CENTRAL INN
B.B
۴٫۳۸۳٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
Royal Plaza
B.B
۴٫۴۶۷٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۱۱٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
KING
Metropol
B.B
۴٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۵۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
STD
Best Western Congress
B.B
۴٫۵۲۳٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
Aquatek
B.B
۴٫۵۷۹٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۱۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
Ani Plaza
B.B
۴٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۷۹٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
STANDARD
EUROPE
B.B
۴٫۶۹۱٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۶۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۴۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
Diamond
B.B
۴٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۴۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۰۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
Imperial Palace
B.B
۴٫۸۰۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
Ararat
B.B
۴٫۸۰۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۲۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۴۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
AVIATRANS
B.B
۴٫۸۰۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۴۳٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۴۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
Ani Plaza
B.B
۴٫۸۵۹٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۷۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
KING
Paris
B.B
۴٫۹۴۳٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۷۱٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN EXPRESS
B.B
۴٫۹۹۹٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۷۹٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
ANI GRAND
B.B
۵٫۲۲۳٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۷۱٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
CENTRAL
B.B
۵٫۲۲۳٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۷۹٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۴۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
HILTON
B.B
۵٫۲۵۱٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۰۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
Nova
B.B
۵٫۳۶۳٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۷۱٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۹۱٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
North Avenue
B.B
۵٫۴۴۷٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۳٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۴۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
Hyatt Place
B.B
۵٫۵۳۱٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۱٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۲۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
RAMADA HOTEL
B.B
۵٫۸۱۱٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۲۷٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۹۱٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
Opera Suite
B.B
۵٫۸۱۱٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۵۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
Tufenkian Historic
B.B
۵٫۸۱۱٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۴۷٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۴۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
National
B.B
۶٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۵۹٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۹۹٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
RADISSON BLU
B.B
۶٫۰۶۳٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۱٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۹۱٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
GRAND HOTEL
B.B
۷٫۰۴۳٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۶۷٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
MARRIOT
B.B
۷٫۱۲۷٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۳٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
GOLDEN PALACE
B.B
۷٫۱۸۳٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۷۹٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان
THE ALEXANDER
B.B
۸٫۸۹۱٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۲۷٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۳٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

ایروان ۴ شب

توضيحات

تور 4 شب و 5روز | تاریخ رفت: 20 الی 25 فروردین 99 | ساعت رفت:12:00 و ساعت برگشت: 10:00

 

پرواز چارتر و غیر قابل کنسل می‌باشد.
پرداخت ۵۰% علی حساب در هنگام رزرو ضروریست.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت به عهده مشتری می‌باشد و آژانس هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
نرخ نوزاد 410.000 تومان میباشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 02141535 تماس بگیرید.

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آرمنیا ایرویز  - 4 شب اقامت در هتل با صبحانه -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی  - راهنمای فارسی زبان - سیم کارت