۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا نوروز 99 ( 6 شب و 7 روز ) قشم ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
Lara Palace
All
۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
CENDER
All
۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
PALMET RESORT KIRIS
All
۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
KEMER
Ramada Resort Lara
All
۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
THORNE SEA GATE
All
۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
BELEK
PALMET BEACH KEMER
All
۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
KEMER
LUNA BLANCA RESORT
All
۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
SIDE
SENSETIVE PREMIUM
UAll
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
BELEK
Akka Alinda
UAll
۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
KEMER
GRAND PARK LARA
UAll
۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
LARA FAMILY CLUB
UAll
۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
KARMIR RESORT
UAll
۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
KEMER
ORANGE COUNTY BELEK
UAll
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
BELEK
RAMADA RESORT LARA
UAll
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
CRTSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY
All
۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
SIDE
Limak Limra Hotel
UAll
۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
KEMER
SEA LIFE FAMILY RESORT
UAll
۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
IC SANTAL FAMILY
UAll
۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
BELEK
AMARA PRIMIER PALACE
UAll
۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
KEMER
FAME RESIDENCE LARA
UAll
۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
Orange County Resort Hotel Kemer
UAll
۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
KEMER
IC GREEN PALACE
UAll
۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
KUNDU
Liberty Lara
UAll
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
concorde deluxe
UAll
۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
ASTERIA KREMLIN PALACE
UAll
۹٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
KUNDU
Rixos Beldibi
All
۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
KEMER
RIXOS DOWN TOWN
UAll
۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
UAll
۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
ROYAL SEGINUS
UAll
۱۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
RIXOS SUNGATE
UAll
۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
KEMER
TITANIC BEACH LARA
UAll
۱۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA
GRANADA LUXURY
UAll
۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
BELEK
Calista Luxury Resort
UAll
۱۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
BELEK
TITANIC DELUXE BELEK
UAll
۱۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
BELEK
DELPHIN EMPERIAL
UAll
۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
AYT
RIXOS PREMIUM
All
۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
BELEK

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

تور 6 شب و 7 روز | تاریخ رفت:27 اسفند الی 9 فروردین 99 |  ساعت پرواز رفت فرودگاه اسپارتا 23:00 رفت و | ساعت پرواز برگشت فرودگاه اسپارتا 03:00 فرودگاه اسپارتا

تاریخ 27 اسفند 100.000 کاهش نرخ دارد .

تاریخ 2 فروردین 200.000 تومان افزایش نرخ دارد

- قیمتهای فوق به تومان میباشد و 

- کلیه پروازها و هتلها بصورت چارتر و غیرقابل استرداد بوده و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام، کل مبلغ سوخت میگردد و 
- پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست
- بیمه افراد بالای 60 سال مبلغ 700.000 تومان جداگانه از نرخ پکیچ محاسبه میگردد

در هتل های زنجیره ای رویال و کارمیر کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.

نرخ کودک زیر 2 سال: 490.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار به عهده مسافر میباشد
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 02141535 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - 6 شب و 7  روز اقامت در هتل همراه صبحانه . ناهار .شام - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی