۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور پوکت 7 شب - خرداد 1403 ( پرواز مستقیم ماهان)

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
Jiraporn Hill Resort
B.B
۴۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
BEL AIRE
B.B
۴۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Patong Lodge
B.B
۴۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
ASHLEE PLAZA
B.B
۴۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
PATONG HERITAGE
B.B
۴۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Ashlee Hub
B.B
۴۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
BEST WESTERN PATONG
B.B
۴۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
ANDAMANTRA
B.B
۵۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Days Inn Patong
B.B
۵۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
FISHERMEN HARBOUR
B.B
۵۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL PARADISE
B.B
۵۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG
B.B
۵۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Deevana
B.B
۵۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
DEEVANA PLAZA PATONG
B.B
۵۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
THE NATURE
B.B
۵۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
DUANGJITT
B.B
۵۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
CREST RESORT
B.B
۵۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
OCEAN FRONT
B.B
۵۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Phuket Graceland
B.B
۵۸٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
The Kee Resort
B.B
۶۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Novotel Phuket Resort
B.B
۶۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
M SOCIAL
B.B
۶۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MERCURE
B.B
۶۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Indigo Phuket
B.B
۶۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۹۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
AMARI PHUKET
B.B
۶۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Cape Sienna
B.B
۷۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
LA FLORA
B.B
۷۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Malisa Villa Suites
B.B
۸۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۷۵٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Noku Phuket
B.B
۸۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Sala Phuket
B.B
۸۴٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
The Pavilions Phuket
B.B
۸۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

پوکت ۷ شب

توضيحات

🔺 برای اطلاع از جا دهی پرواز و هتل یا افزایش نرخ ها با کانتر مربوطه هماهنگ شوید .

🔺 تور 7 شب و 8 روز پاتایا + بانکوک

🔺 در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد

🔺 مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

************************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما 02141535 عزیزان می باشد.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607  تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

➖ اصل پاسپورت و کپی روی برگه A4
➖ کپی شناسنامه و کارت ملی روی برگه A4 ( کپی تمامی صفحات  )
➖ یک قطعه عکس 6 در 4 ( جدید ، حداکثر برای 3 ماه پیش - رنگی و پشت زمینه سفید - تمام رخ و با کیفیت - بدون عینک )
➖ اصل تمکن مالی لاتین با موجودی حداقل 50 میلیون تومان ( روی سربرگ بانک با مهر برجسته یا هولوگرام -  با درج اسم صاحب حساب)
➖ بیمه مسافرتی 60 روزه تا سقف 10 هزار یورو
➖ بلیط و واچر هتل ( واچر کانفرم شده )
➖ ویزای تایلند 5 روز کاری زمان میبرد

خدمات تور

تور تایلند بانکوک از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز ماهان✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی