۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور تفلیس 3 شب - ویژه خرداد 1403 ( ایران ایر تور )

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
mika
B.B
۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Polo
B.B
۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
RUSTAVELI 36
B.B
۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
ISAKA
B.B
۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
ELLEGANCE
B.B
۱۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Like Hostel
B.B
۱۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
ATU HOTEL
B.B
۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
VENESA
B.B
۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
ELLE BUTIQUE
B.B
۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
GNG
B.B
۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
DENIS
B.B
۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
(eco)
MAGNOLIA
B.B
۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
LM CLUB
B.B
۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
PARMA
B.B
۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
PINO VERE
B.B
۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
PIAZZA HOTEL
B.B
۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
DENIS
B.B
۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
(STD)
RESIDENCE PLAZA
B.B
۱۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
IBIS BUDGET
B.B
۱۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
TBILISI TOWER
B.B
۱۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
PANORAMA LISI GRAND
B.B
۱۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
IBIS STADIUM
B.B
۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
TERRACE BOUTIQUE
B.B
۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
ASTORIA
B.B
۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE SABURTALO
B.B
۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
HERITAGE HOTEL
B.B
۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN PALACE
B.B
۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
ONYX
B.B
۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
KMM
B.B
۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
HORIZONT
B.B
۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL TULIP
B.B
۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
RADIUS
B.B
۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
HILTON
B.B
۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
PINE ASTORIA
B.B
۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA BY WYNDHAM
B.B
۱۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
IBIS STYLE
B.B
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
HOLLIDAY INN
B.B
۱۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE OLD TOWN
B.B
۱۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
RADISSON RED
B.B
۲۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
sheraton hotel
B.B
۲۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
PULLMAN TBILISI
B.B
۲۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
RADISSON BLU
B.B
۲۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
BILTMORE
B.B
۲۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
AMBASSADORI
B.B
۲۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

تفلیس ۳ شب

توضيحات

🔺 کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد

🔺 مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد

🔺 پرداخت 50% از مبلغ کل تور در زمان  ثبت نام الزامی است 

🔺 مسافر بابت هرروز اقامت 100 دلار همراه داشته باشد.

 *****************************************************

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

مدارک لازم

همراه داشتن گذرنامه با 7 ماه اعتبار نیاز است

خدمات تور

بلیط رفت وبرگشت - استقبال فرودگاهی - ترانسفرفرودگاهی - اقامت درهتل - بیمه مسافرتی