۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا 6 شب - نوروز 1403( ایران ایر تور ) ( فرودگاه دنیزلی)

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
LARA PALACE
B.B
۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIOS BEACH
All
۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
JURA HOTELS LARA
UAll
۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TRANSATLANTIK BEACH
All
۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DAIMA BIZ
UAll
۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AMON
UAll
۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
16+
TRANSATLANTIK SPA
UAll
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
SENSITIVE PREMIUM
UAll
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SEA LIFE KEMER
UAll
۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND PARK LARA
UAll
۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
AYDINBEY QUEENS PALACE
UAll
۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
SEA LIFE FAMILY
UAll
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME KEMER
UAll
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PORTO BELLO
UAll
۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA RESORT LARA
UAll
۳۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
LIMAK LIMRA
UAll
۳۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CLUB ROOM استخر آبگرم
ORANGE BELEK
UAll
۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LIMAK LIMRA
UAll
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ساختمان اصلی استخر آبگرم
AQUA WORLD BELEK
UAll
۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
mukarnas
UAll
۳۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
HAYDARPASHA DELUXE
UAll
۳۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
ASKA LARA
UAll
۳۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم ساختمان اصلی
AKKA ALINDA
UAll
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
ORANGE KEMER
UAll
۴۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
royal taj mahal
UAll
۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LONG BEACH
UAll
۴۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
LIMAK ARCADIA
UAll
۴۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
IC SANTAI FAMILY
UAll
۴۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
FAME LARA
UAll
۴۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
MELAS LARA
UAll
۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
LIBERTY LARA
UAll
۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
CRYSTAL CENTRO
UAll
۴۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
ASTERIA KREMLIN
UAll
۴۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
ROYAL WINGS
UAll
۴۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
BELLIS DELUXE
UAll
۴۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
SPICE
UAll
۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
TRENDY LARA
UAll
۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
RUBI PLATINUM
UAll
۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
IC GREEN PALACE
UAll
۴۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
CONCORDE DELUXE
UAll
۵۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
Susesi Luxury Resort
UAll
۵۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
RIXOS SUNGATE
UAll
۵۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
ADALYA ELITE LARA
UAll
۵۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم
GRANADA LUXURY BELEK
UAll
۶۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
استخر آبگرم

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

 
🔺 مسئولیت کنترل پاسپورت بابت (حداقل 6 ماه) و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت کننده میباشد و آژانس  در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد .
 
🔺 بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

🔺 در زمان رزرو 70% مبلغ تور دریافت می گردد.

 ************************************************************* 

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما 02141535 عزیزان می باشد.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید. 

مدارک لازم

 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار 

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت ایران ایر تور -  ترانسفر فرودگاهی - تورلیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی