۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور پاتایا 10 شب - نوروز 1403 ( فلای دبی)

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
grand day night
B.B
۷۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
phupaya resort
B.B
۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
WELCOME PLAZA
B.B
GOLDEN BEACH
B.B
۷۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
BESTON PATTAYA
B.B
Boutique City Pattaya
B.B
۷۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
mountain beach pattaya
B.B
۷۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
mood
B.B
۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
sunshine residence
B.B
۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
ASIA PATTAYA
B.B
Aiyara Grand
B.B
۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
SUNBEAM
B.B
۷۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Ibis Pattaya
B.B
۷۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۶۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
heeton concept
B.B
۷۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
PATTAYA SEA VIEW
B.B
۷۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
jomtien palm beach
B.B
۷۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Centara Nova
B.B
CENTARA PATTAYA
B.B
۷۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
m pattaya
B.B
۷۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Vista pattaya
B.B
۷۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
a one new wing
B.B
۸۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
black wood
B.B
۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۷۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
GARDEN SEA VIEW
B.B
۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
season five
B.B
۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
grand palazzo
B.B
۸۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
aya boutique
B.B
۸۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
THE BAY VIEW
B.B
۸۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۷۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
A - ONE ROYAL CRUISE
B.B
۸۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
GARDEN CLIFF
B.B
brighton grand
B.B
۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
the sanctuary
B.B
۸۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
mercure ocean pattay
B.B
۸۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Siam Bayshore
B.B
۸۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Baraquda
B.B
۸۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۷۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
mytt beach
B.B
MERA MARE
B.B
۸۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
best western pattaya
B.B
۸۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
THE ZIGN
B.B
۸۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
arbour residence
B.B
۹۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
CAPE DARA
B.B
۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
amari ocean pattya
B.B
۱۰۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF
B.B
۱۰۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
AVANI PATTAYA
B.B
۱۰۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

پاتایا ۱۰ شب

توضيحات

🔺 پرداخت 70 درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی است.

🔺 بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر میباشد.

🔺مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

🔺 هتل و پرواز به صورت گارانتی میباشد و در صورت کنسلی سوخت کامل میباشد.

*****************************************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

اصل پـــاسپــورت بــا اعتبـــار بــالای 7 ماه 2 قطعه عکس رنگی 4*6 زمینه سفید( طبق پاسپورت نباشد عکس جدید) کپــــی تــمام صفحــات شنــاسنـــامه( بـــرگه A4 بــه صورت جـــداگانـــه ) کپـــی کارت ملی پشت و رو نــامه تمکن مالی لاتین دلاری به ازای هر نفر 50 میلیون مانده با مهر برجسته یا هولوگرام دار

خدمات تور

 بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فلای دبی - 10 شب و 11 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا تا سقف 10.000 یورو (زیر 60 سال) - ویزا توریستی