۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور پوکت 8 شب - بهمن 1402(سلام ایر)

نام هتل دو تختهیک تختهکودک 11-2 سالزیر 2 سالنوزاد
Jiraporn Hill Resort
B.B
۴۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Bel Aire Resort hotel
B.B
۴۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
B.B
۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grace Patong Hotel
B.B
۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ashlee Hub Hotel Patong
B.B
۴۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CITRUS
B.B
۴۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
تاریخ رفت 18 بهمن : 3.000.000+
Fishermen’s Harbour Urban Resort
B.B
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The ASHLEE Heights Patong Hotel & Suites
B.B
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
BEST WESTERN Phuket patong hotel
B.B
۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Andakira Hotel
B.B
۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Aspery Hotel
B.B
۴۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Andamantra Resort & Villa Phuket
B.B
۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
The Royal Paradise Hotel
B.B
۵۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
تاریخ رفت 18 بهمن : 3.500.000+
Patong Bay Hill Resort
B.B
۵۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Andaman Embrace Patong
B.B
۵۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Deevana Patong Resort
B.B
۵۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Duangjitt Resort
B.B
۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Deevana Plaza Phuket Patong
B.B
۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Namaka Resort Kamala
B.B
۵۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CREST RESORT
B.B
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Burasari Resort hotel
B.B
۵۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Millennium Resort Patong Phuket
B.B
۵۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
تاریخ رفت 18 بهمن : 17.000.000+
The Nature Phuket
B.B
۵۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
تاریخ رفت 18 بهمن : 7.800.000+
Phuket Graceland Resort
B.B
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kalima Resort Spa hotel
B.B
۶۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
تاریخ رفت 18 بهمن : 14.000.000+
Novotel Phuket Resort
B.B
۶۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
تاریخ رفت 18 بهمن : 3.700.000+
Dinso Resort
B.B
۶۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Mercure Phuket Patong
B.B
۶۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
تاریخ رفت 18 بهمن : 13.200.000+
Oceanfront Beach Resort
B.B
۶۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mandarava Resort and Spa
B.B
۷۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort
B.B
۷۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Centara Grand Beach Resort Phuket
B.B
۷۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Amari Phuket
B.B
۷۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hyatt Regency Phuket Resort
B.B
۸۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Pullman Phuket Karon Beach Resort
B.B
۸۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

پوکت ۸ شب

توضيحات

کترینگ گرم و آب آشامیدنی در تمام طول پرواز به صورت رایگان ارائه می گردد .

هزینه ی تمکن مالی 50.000.000 تومان می باشد

 بار 30 کیلو + کترینگ

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

 **********************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

اصل پـــاسپــورت بــا اعتبـــار بــالای 7 ماه 2 قطعه عکس رنگی 4*6 زمینه سفید( طبق پاسپورت نباشد عکس جدید) کپــــی تــمام صفحــات شنــاسنـــامه( بـــرگه A4 بــه صورت جـــداگانـــه ) کپـــی کارت ملی پشت و رو نــامه تمکن مالی لاتین دلاری به ازای هر نفر 50 میلیون مانده با مهر برجسته یا هولوگرام دار

خدمات تور

پرواز سلام ایر تهران - پوکت-بانکوک-تهران اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی پرواز پوکت به بانکوک ویزای تایلند بیمه نامه