۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه 6 مهر ماه 1402 (6شب)( فرودگاه دنیزلی )

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
MELODI
B.B
۱۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
HIMEROS BEACH
All
۱۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIOS BEACH
All
۱۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIOS LATTE
UAll
۲۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
HEDEF BEACH RESORT
UAll
۲۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL TOWER KEMER
UAll
۲۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MIRAMOR
UAll
۲۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL TOWER LARA
UAll
۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CENDER
All
۲۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PERRE ART
UAll
۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ECO ROOM
SULTAN OF SIDE
UAll
۲۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ALAN XAFIRA DELUXE
UAll
۲۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
deluxe
FORE RESORT
UAll
۲۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PERRE LA MER
All
۲۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TRANSATLANTIK BEACH
UAll
۲۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IMPERIAL SUNLAND
UAll
۲۹٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DAIMA BIZ
UAll
۲۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SEA LIFE BUKET
UAll
۳۰٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SEA LIFE KEMER
UAll
۳۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
QUEENS PARK KEMER
UAll
۳۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SENSITIVE PREMIUM
UAll
۳۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE ALANYA
UAll
۳۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
نرخ مرد مجرد متفاوت میباشد.
ARMAS GUL BEACH
UAll
۳۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
loxia comfort(fun and sun family)
UAll
۳۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TRANSATLANTIK
UAll
۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AMON HOTEL
All
۳۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
نرخ مرد مجرد متفاوت میباشد.
GRAND PARK LARA
UAll
۳۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MEDER RESTORT
UAll
۳۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SHERWOOD SUITE LARA
UAll
۳۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KARMIR RESORT
UAll
۳۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY BELEK
UAll
۳۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
نرخ مرد مجرد متفاوت میباشد.
WIND OF LARA
UAll
۳۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
VIKINGEN INFINITY
UAll
۳۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SEA LIFE FAMILY RESORT
UAll
۳۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND RING
UAll
۳۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AYDIN BEY QUEEN
UAll
۳۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA RESORT LARA
UAll
۳۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PORTOBELLO
UAll
۳۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AMARA LUXURY
UAll
۳۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ECO ROOM
CRYSTAL WATER WORLD
UAll
۳۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DOSINIA LUXARY
UAll
۴۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL PRESTIGE
UAll
۴۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SELECTUM FAMILY
UAll
۴۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BAIA KEMER
UAll
۴۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LONG BEACH RESORT
UAll
۴۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
مرد مجرد نمی پذیرد
AMARA PREMIER
UAll
۴۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AQUA WORLD BELEK
UAll
۴۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL CENTRO
UAll
۴۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME KEMER
UAll
۵۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Nirvana Cosmopolitan
UAll
۵۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SELECTUM LUXURY
UAll
۵۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ADALYA ELITE
UAll
۵۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
GRANADA LUXURY BELEK
UAll
۵۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۹٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت (حداقل 6 ماه) و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت کننده میباشد و آژانس  در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد .
 
بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
 
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .
 
همراه داشتن تست منفی کرونا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد.
 
طبق بخشنامه وزارت بهداشت ترکیه تمام مسافران برای سفر به کشور ترکیه موظف به انجام ثبت نام در سایت اعلام شده می باشند. register.health.gov.tr
 
************************************************************* 

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

مدارک لازم

 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار - داشتن تست pcr منفی 72 ساعت قبل از پرواز

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت ایران ایر تور -  ترانسفر فرودگاهی - تورلیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی