۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور ارمنستان ویژه مهر ماه 1402 ( 3 شب ) وارش

نام هتل دو تختهیک تخته6-12 سال باتخت2-6 سال بدون تختنوزاد
baxos
B.B
۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Bella
B.B
۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
primer
B.B
۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Shirak
B.B
۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Regineh
B.B
۱۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Yerevan Deluxe
B.B
۱۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Konyak
B.B
۱۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Armenian Village Park
B.B
۱۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
ani central inn
B.B
۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Royal Plaza
B.B
۱۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Artsakh
B.B
۱۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Comfort
B.B
۱۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
in city
B.B
۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
President
B.B
۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Erebuni
B.B
۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Metropol
B.B
۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
ECOROOM
Nacho
B.B
۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Ararat
B.B
۱۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Ani Plaza
B.B
۱۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Opera Suite
B.B
۱۸٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Nova
B.B
۱۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Central
B.B
۱۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
messier53
B.B
۱۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Ani Grand
B.B
۱۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Best Western Plus Congress
B.B
۲۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada
B.B
۲۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Paris
B.B
۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Yerevan Place
B.B
۲۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
holiday inn hotel
B.B
۲۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Republica
B.B
۲۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
National
B.B
۲۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu
B.B
۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

ایروان ۳ شب

توضيحات

تور ارمنستان از تهران 3 شب و 4 روز .

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .

 *****************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

 
 

خدمات تور

  اقامت در هتل با صبحانه - بلیط رفت و برگشت وارش - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان