۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور پوکت ویژه مهر ماه 1402 (8 شب و 9روز) سلام ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
Jiraporn
B.B
۳۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
Mirage
B.B
۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ashlee plaza
B.B
۳۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ashlee Heights
B.B
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grace Patong
B.B
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
bauman residance
B.B
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
fishermen
B.B
۳۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IBIS PATONG
B.B
۳۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ANDAMANTRA
B.B
۳۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Best Western
B.B
۴۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sleep with me
B.B
۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Charm
B.B
۴۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DEEVANA PIAZA
B.B
۴۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Royal Paradise
B.B
۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
the nature
B.B
۴۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ocean front beach
B.B
۴۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
duangjitt resort
B.B
۴۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CREST RESORT
B.B
۴۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Graceland
B.B
۴۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
novotel phuket resort
B.B
۴۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE
B.B
۴۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Diamond Cliff
B.B
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PUIIMAN PHUKET ARCADIA
B.B
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
grand mercure hotel
B.B
۵۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
HYAT REGENCY
B.B
۵۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AMARI PHUKET
B.B
۵۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
B.B
۵۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Le Meridien
B.B
۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
avista hideaway
B.B
۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

پوکت ۸ شب

توضيحات

کترینگ گرم و آب آشامیدنی در تمام طول پرواز به صورت رایگان ارائه می گردد .

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

*************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

انجام واکسیناسیون هر 2 دوز / همراه داشتن تست PCR تا 72 ساعت قبل پرواز( از واکسن مرحله دوم 15 روز باید بگذرد ) کپی کارت ملی پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومانی عکس

 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - تور لیدر فارسی زبان-  اقامت در هتل - بیمه مسافرتی - 20 هزار یورو با پوشش کرونا