۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور پوکت ویژه مهر ماه 1402 (7 شب و 8روز) سلام ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
Jiraporn
B.B
۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Mirage
B.B
۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ashlee plaza
B.B
۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grace Patong
B.B
۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
bauman residance
B.B
۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
fishermen
B.B
۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IBIS PATONG
B.B
۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ANDAMANTRA
B.B
۳۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Best Western
B.B
۳۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sleep with me
B.B
۳۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Charm
B.B
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DEEVANA PIAZA
B.B
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Royal Paradise
B.B
۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
the nature
B.B
۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ocean front beach
B.B
۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
duangjitt resort
B.B
۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Graceland
B.B
۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CREST RESORT
B.B
۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
novotel phuket resort
B.B
۴۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE
B.B
۴۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Diamond Cliff
B.B
۴۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PUIIMAN PHUKET ARCADIA
B.B
۴۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
grand mercure hotel
B.B
۵۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
HYAT REGENCY
B.B
۵۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AMARI PHUKET
B.B
۵۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
B.B
۵۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Le Meridien
B.B
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
avista hideaway
B.B
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

پوکت ۷ شب

توضيحات

کترینگ گرم و آب آشامیدنی در تمام طول پرواز به صورت رایگان ارائه می گردد .

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

*************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

انجام واکسیناسیون هر 2 دوز / همراه داشتن تست PCR تا 72 ساعت قبل پرواز( از واکسن مرحله دوم 15 روز باید بگذرد ) کپی کارت ملی پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومانی عکس

 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - تور لیدر فارسی زبان-  اقامت در هتل - بیمه مسافرتی - 20 هزار یورو با پوشش کرونا