۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور پوکت ویژه مهر ماه 1402 (9 شب و 10روز) سلام ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
jiraporn hill
B.B
۳۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Mirage
B.B
۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ashlee plaza
B.B
۳۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ashlee Heights
B.B
۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
bauman residance
B.B
۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
fishermen
B.B
۳۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IBIS PATONG
B.B
۳۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ANDAMANTRA
B.B
۳۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Best Western
B.B
۴۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sleep with me
B.B
۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Charm
B.B
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DEEVANA PIAZA
B.B
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Royal Paradise
B.B
۴۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
the nature
B.B
۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ocean front beach
B.B
۴۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
duangjitt resort
B.B
۴۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CREST RESORT
B.B
۴۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Graceland
B.B
۴۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Novotel Resort
B.B
۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE
B.B
۵۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dinso Resort
B.B
۵۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Diamond Cliff
B.B
۵۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kalima Resort
B.B
۵۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PUIIMAN PHUKET ARCADIA
B.B
۵۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Mercure
B.B
۵۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Four Points by Sheraton
B.B
۵۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
HYAT REGENCY
B.B
۵۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AMARI PHUKET
B.B
۵۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
B.B
۶۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Le Meridien
B.B
۶۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
avista hideaway
B.B
۶۳٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۹۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

پوکت ۹ شب

توضيحات

کترینگ گرم و آب آشامیدنی در تمام طول پرواز به صورت رایگان ارائه می گردد .

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

*************************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

انجام واکسیناسیون هر 2 دوز / همراه داشتن تست PCR تا 72 ساعت قبل پرواز( از واکسن مرحله دوم 15 روز باید بگذرد ) کپی کارت ملی پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومانی عکس

 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - تور لیدر فارسی زبان - اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- 20 هزار یورو با پوشش کرونا