۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه خرداد و تیر 1402 ( 6 شب ) قشم ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
Grand Milan
B.B
۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
reydel
B.B
۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
neva felat
B.B
۱۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
fide
B.B
۱۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
oriella
B.B
۱۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
oriella
B.B
۱۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel
B.B
Bristol
B.B
۱۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
park star
B.B
۱۹٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
atro
B.B
۲۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity
B.B
۲۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Express Star Taksim
B.B
۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۲۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch
B.B
۲۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
actual life
B.B
۲۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose
B.B
۲۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
tango sisli
B.B
۲۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Europlaza
B.B
۲۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star
B.B
۲۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express
B.B
۲۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera
B.B
۲۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۲۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۲۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya
B.B
۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
tango taksim
B.B
۲۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham
B.B
۲۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park
B.B
۲۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
CARTOON
B.B
۲۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
The Green Park Hotel Taksim
B.B
۲۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher
B.B
۲۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye
B.B
۲۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
central palace hotel
B.B
۲۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak
B.B
۲۸٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
ring stone
B.B
۲۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
grand cevahir hotel
B.B
۳۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel
B.B
۳۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۳۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۳۳٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
holiday inn sisli
B.B
۳۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental taksim
B.B
۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۳۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۶ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
 
-ارسال قردادم مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
6 شب و 7 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار