۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه خرداد و تیر 1402 ( 5 شب ) قشم ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
Grand Milan
B.B
۱۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
reydel
B.B
۱۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
neva felat
B.B
۱۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
fide
B.B
۱۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
oriella
B.B
۱۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel
B.B
Bristol
B.B
۱۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
park star
B.B
۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
atro
B.B
۱۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity
B.B
۱۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Express Star Taksim
B.B
۱۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۱۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch
B.B
۱۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
actual life
B.B
۱۹٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose
B.B
۱۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
tango sisli
B.B
۱۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Europlaza
B.B
۲۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star
B.B
۲۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express
B.B
۲۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera
B.B
۲۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۲۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۲۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya
B.B
۲۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
tango taksim
B.B
۲۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham
B.B
۲۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park
B.B
۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
CARTOON
B.B
۲۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
The Green Park Hotel Taksim
B.B
۲۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher
B.B
۲۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye
B.B
۲۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
central palace hotel
B.B
۲۴٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak
B.B
۲۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
ring stone
B.B
۲۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
grand cevahir hotel
B.B
۲۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel
B.B
۲۷٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۲۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۲۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
holiday inn sisli
B.B
۲۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental taksim
B.B
۳۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۳۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۵ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
 
-ارسال قردادم مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5 شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار