۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه خرداد و تیر 1402 ( 3 شب ) قشم ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
Grand Milan
B.B
۱۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
reydel
B.B
۱۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
neva felat
B.B
۱۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
fide
B.B
۱۴٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
oriella
B.B
۱۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel
B.B
Bristol
B.B
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
park star
B.B
۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
atro
B.B
۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity
B.B
۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Express Star Taksim
B.B
۱۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch
B.B
۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
actual life
B.B
۱۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose
B.B
۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
tango sisli
B.B
۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Europlaza
B.B
۱۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star
B.B
۱۶٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
tk taksim bosphorus
B.B
۱۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express
B.B
۱۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera
B.B
۱۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۱۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۱۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya
B.B
۱۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
tango taksim
B.B
۱۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham
B.B
۱۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park
B.B
۱۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
CARTOON
B.B
۱۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM
B.B
۱۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher
B.B
۱۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye
B.B
۱۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
central palace hotel
B.B
۱۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak
B.B
۱۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
ring stone
B.B
۱۹٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
grand cevahir hotel
B.B
۲۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel
B.B
۲۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۲۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان
holiday inn sisli
B.B
۲۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental taksim
B.B
۲۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۲۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۳ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
 
-ارسال قردادم مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
3 شب و 4 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار