۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه 23و26 خرداد 1402 ( 6 شب ) فری برد

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختکودک زیر 2 سال
Lara Palace
B.B
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA
Eldar Resort
All
۳۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Towers Resort
All
۳۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
daima biz hotel
UAll
۴۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland
UAll
۴۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
SEA LIFE FAMILY RESORT
UAll
۴۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik Hotel & SPA
UAll
۴۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
sensetive premim
UAll
۴۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
UAll
۴۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa
UAll
۴۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
ramada resort hotel
All
۴۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
aqua world
UAll
۵۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suite
UAll
۵۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
orange county
All
۵۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
belek نرخ مرد مجرد متفاوت میباشد.
baia salima
UAll
۵۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Orange County Resort Hotel Kemer
All
۵۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
نرخ مرد مجرد متفاوت میباشد.
Aska Lara Resort & Spa
UAll
۵۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin palace
UAll
۵۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Baia Lara
UAll
۶۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Miracle Resort
UAll
۶۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
nirvana cosmopolitan
UAll
۶۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
sup
sherwood ex
UAll
۶۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Kirman Belazur Resort and Spa
UAll
۶۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
LIMAK LARA
UAll
۶۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Spice Hotel & Spa
UAll
۷۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
granada luxury
UAll
۷۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC LARA
UAll
۷۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
concorde deluxe
UAll
۷۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
IC GREEN PALACE
UAll
۷۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum luxury
UAll
۷۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Holiday Palace
UAll
Royal Seginus
UAll
۷۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
کودک بالای 6 سال بزرگسال محاسبه میشود
Adam & Eve
UAll
۸۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Deluxe Golf Belek
UAll
۸۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin Imperial Lara
UAll
۹۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
delphin be grand
UAll
۹۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Sungate
UAll
۹۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
cullinan
UAll
۱۲۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
rixos premium hotel
UAll
۱۴۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
belek

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

30 کیلو بار + 7 کیلو کابین 

پذیرایی رایگان داخل پرواز با کترینگ گرم

 

 نرخ کودک بدون تخت 19.990.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 1.590.000 تومان و نت می باشد .

- شرایط ورود به کشور ترکیه :

- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپری شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی

- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

- کد سلامت ورود به ترکیه ( HESS CODE ) الزامی است.


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

- اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار


- همراه داشتن تست منفی کرونا

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فریبرد - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنمای فارسی