۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور پوکت ویژه 8 تیر 1402 (7 شب و 8روز) سلام ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
jiraporn patong
B.B
۳۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRAGE PATONG
B.B
۳۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۲۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ashlee plaza
B.B
۳۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
bauman residance
B.B
۳۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ANDAKIRA
B.B
۳۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
fishermen
B.B
۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IBIS PATONG
B.B
۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۲۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DEEVANA PATONG
B.B
۳۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sleep with me
B.B
۳۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DEEVANA PIAZA
B.B
۳۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ANDAMANTRA
B.B
۳۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Royal Paradise
B.B
۳۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ANDAMAN EMBRACE
B.B
۳۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
the nature
B.B
۳۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ocean front beach
B.B
۳۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
duangjitt resort
B.B
۳۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CREST RESORT
B.B
۴۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
THAVORN BEACH VILLAGE
B.B
۴۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
novotel phuket resort
B.B
۴۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MANDARAVA RESROT
B.B
۴۳٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
grand mercure hotel
B.B
۴۷٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
avista hideaway
B.B
۴۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AMARI PHUKET
B.B
۵۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PUIIMAN PHUKET ARCADIA
B.B
۵۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Le Meridien
B.B
۵۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
HYAT REGENCY
B.B
۵۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CENTARA GRAND BEACH
B.B
۵۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LA FIORA RESORT
B.B
۵۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

پوکت ۷ شب

توضيحات

  بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

............................................

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

انجام واکسیناسیون هر 2 دوز / همراه داشتن تست PCR تا 72 ساعت قبل پرواز( از واکسن مرحله دوم 15 روز باید بگذرد ) کپی کارت ملی پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومانی عکس

 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی گشت شهری تور لیدر فارسی زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی 20 هزار یورو با پوشش کرونا