۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه 20و21 بهمن 1401 (6 شب ) پگاسوس

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختکودک زیر 2 سال
Lara Palace
B.B
۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Palace
All
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
alexius beach kemer
F.B
۱۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BELKON
All
۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
cender hotel
UAll
۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand park lara
UAll
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
4pax
sensitive premium belek
UAll
۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand park lara
UAll
۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
SEA LIFE FAMILY RESORT
UAll
۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Me GASARY WEST beach
UAll
۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
ORANGE COUNTRY
UAll
۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek آبگرم
Porto Bello Hotel Resort & Spa
UAll
۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Limak Limra Hotel
UAll
۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Fame Residence Kemer & Spa
UAll
۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Limak Arcadia Golf Resort
UAll
۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Aska Lara Resort & Spa
UAll
۲۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
mirage park resort
UAll
۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Spice Hotel & Spa
UAll
۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BEACH LARA
UAll
۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
گالادینر
Adalya Elite Lara
UAll
۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Sherwood exclusive lara
UAll
۲۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Kaya Belek
UAll
۲۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
limak atlantis deluxe
UAll
۲۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
CRYSTAL DELUXE
UAll
۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
granada luxury belek
UAll
۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL WINGS
UAll
۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
trndy lara
UAll
۲۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sueno golf resort
UAll
۲۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LIMAK LARA
UAll
۲۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin palace
UAll
۲۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Titanic Deluxe Golf Belek
UAll
۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
swandor topkapi palace
UAll
۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sueno Hotels Deluxe Belek
UAll
۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
nirvana cosmopolitan ex
UAll
۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Sueno Hotels Deluxe Belek
UAll
۳۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea view آبگرم
Royal Seginus
UAll
۳۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
TITANIC MARDAN PALACE
UAll
۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
Sueno Hotels Deluxe Belek
UAll
۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dlx آبگرم
Susesi Luxury Resort
UAll
۳۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
SUENO DELUXE
UAll
۳۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dlx sea آبگرم
kaya palazzo golf belek
UAll
۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم
cullinan belek
UAll
۴۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Calista Luxury Resort
UAll
۴۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MAXX ROYAL BELEK
UAll
۶۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
آبگرم

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

 

•پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.


•نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.


•مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می باشد.


•بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد.


•پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی است.


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

 

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی