۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور دبی ویژه نوروز 1402 ( 3 شب ) ماهان ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
Sadaf
B.B
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Golden tulip deira
B.B
۱۷٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
SUN & SAND DOWN TOWN
B.B
۱۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
City Star
B.B
۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Land mark grand
B.B
۱۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Black stone
B.B
۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
grand excelsiour deira
B.B
۱۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
ramada plaza wyndham deira
B.B
۱۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Coral Deira
B.B
۲۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Gevora
B.B
۲۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
City Seasons
B.B
۲۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
AVANI Deira
B.B
۲۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Leva mazaya center
B.B
۲۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Metromolitan
B.B
۲۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Hyatt palace jumeira
B.B
۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
swissotel alghurair
B.B
۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
crown deira
B.B
۲۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
aloft dubai creek
B.B
۲۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Hyatt Regency
B.B
۲۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
crown plaza jumeirah
B.B
۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Mellium plaza
B.B
۲۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
ROSE REHYAN
B.B
۲۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
canal central
B.B
۲۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
V hotel
B.B
۲۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Pulman city center
B.B
۲۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Albandar
B.B
۲۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Feirmont
B.B
۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton Grand
B.B
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
The 8 palm
B.B
۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
c central resort palm
B.B
۳۰٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
hyatt andaz
B.B
۳۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
conrad hotel
H.B
۳۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Rixos the palm
UAll
۶۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

دبی ۳ شب

توضيحات

ویزای 96 ساعته در صورت در خواست ویزای 14 روزه با کانتر مربوطه هماهنگ شود

پرداخت 80 درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی است.


در صورت تسویه حساب کامل هیچگونه افزایش نرخ وجود ندارد و در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی ما به التفاوت اخذ می گردد.


انجام تست 48 PCR ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد.


انجام تست PCR در فرودگاه دبی الزامی می باشد که مبلغ 150 درهم شامل آن می شود که بر عهده مسافر است.


در صورت مثبت بودن تست PCR در فرودگاه دبی مسافر به مدت 14 روز به هزینه شخصی مسافر قرنطینه خواهد شد.


در هنگام اخذ ویزا صدور بیمه نامه صادره از دبی اجباری می باشد.


هزینه ترانسفر فرودگاهی به عهده مسافر میباشد.

 

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18:00 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

اسکن کارت ملی جدید - اسکن پاسپورت با ۷ ماه اعتبار -اسکن عکس ۳×۴ (تمام رخ جدید پشت زمینه سفید) اسکن عکس شناسنامه (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی است.) کپی شناسنامه فرد و والدین افراد زیر ۱۸ سال اجباری هزینه پرداخت مالیات هتل به عهده مسافر میباشد .

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت ایران ایر تور 4 شب اقامت در هتل راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی ویزا توریستی