۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور دبی ویژه نوروز 1402 ( 5 شب ) ایرتور

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
Sadaf
B.B
۱۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Golden tulip deira
B.B
۱۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
SUN & SAND DOWN TOWN
B.B
۲۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
City Star
B.B
۲۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Land mark grand
B.B
۲۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Black stone
B.B
۲۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
ramada plaza wyndham deira
B.B
۲۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
grand excelsiour deira
B.B
۲۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
gevora hotel
B.B
۲۴٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Coral Deira
B.B
۲۴٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
City Seasons
B.B
۲۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
AVANI Deira
B.B
۲۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Metromolitan
B.B
۲۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Leva mazaya center
B.B
۲۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Hyatt palace jumeira
B.B
۲۷٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
swissotel alghurair
B.B
۲۷٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
crown deira
B.B
۲۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
aloft dubai creek
B.B
۲۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Hyatt Regency
B.B
۳۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
crown plaza jumeirah
B.B
۳۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Mellium plaza
B.B
۳۰٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
ROSE REHYAN
B.B
۳۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
canal central
B.B
۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
V hotel
B.B
۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Pulman city center
B.B
۳۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Albandar
B.B
۳۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Feirmont
B.B
۳۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton Grand
B.B
۳۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
The 8 palm
B.B
۳۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
c central resort palm
B.B
۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
hyatt andaz
B.B
۴۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad hotel
H.B
۴۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Rixos the palm
UAll
۹۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

دبی ۵ شب

توضيحات

ویزای 96 ساعته در صورت در خواست ویزای 14 روزه با کانتر مربوطه هماهنگ شود

پرداخت 80 درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی است.


در صورت تسویه حساب کامل هیچگونه افزایش نرخ وجود ندارد و در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی ما به التفاوت اخذ می گردد.


انجام تست 48 PCR ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد.


انجام تست PCR در فرودگاه دبی الزامی می باشد که مبلغ 150 درهم شامل آن می شود که بر عهده مسافر است.


در صورت مثبت بودن تست PCR در فرودگاه دبی مسافر به مدت 14 روز به هزینه شخصی مسافر قرنطینه خواهد شد.


در هنگام اخذ ویزا صدور بیمه نامه صادره از دبی اجباری می باشد.


هزینه ترانسفر فرودگاهی به عهده مسافر میباشد.

 

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18:00 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

اسکن کارت ملی جدید - اسکن پاسپورت با ۷ ماه اعتبار -اسکن عکس ۳×۴ (تمام رخ جدید پشت زمینه سفید) اسکن عکس شناسنامه (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی است.) کپی شناسنامه فرد و والدین افراد زیر ۱۸ سال اجباری هزینه پرداخت مالیات هتل به عهده مسافر میباشد .

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت ایران ایر تور 5 شب اقامت در هتل راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی ویزا توریستی