۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور دبی ویژه نوروز 1402 ( 3 شب ) ماهان ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
Sadaf
B.B
۱۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
SUN & SAND DOWN TOWN
B.B
۱۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Golden tulip deira
B.B
۱۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
City Star
B.B
۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Black stone
B.B
۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
ramada plaza wyndham deira
B.B
۱۷٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
grand excelsiour deira
B.B
۱۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Land mark grand
B.B
۱۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Coral Deira
B.B
۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
City Seasons
B.B
۱۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
AVANI Deira
B.B
۱۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Leva mazaya center
B.B
۲۰٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Metromolitan
B.B
۲۰٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Hyatt palace jumeira
B.B
۲۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
crown deira
B.B
۲۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
aloft dubai creek
B.B
۲۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
swissotel alghurair
B.B
۲۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Hyatt Regency
B.B
۲۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
crown plaza jumeirah
B.B
۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Mellium plaza
B.B
۲۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
ROSE REHYAN
B.B
۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Pulman city center
B.B
۲۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Albandar
B.B
۲۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
canal central
B.B
۲۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton Grand
B.B
۲۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Feirmont
B.B
۲۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
V hotel
B.B
۲۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
The 8 palm
B.B
۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
c central resort palm
B.B
۲۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
hyatt andaz
B.B
۲۹٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
conrad hotel
H.B
۳۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
Rixos the palm
UAll
۶۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۹٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

دبی ۳ شب

توضيحات

ویزای 96 ساعته در صورت در خواست ویزای 14 روزه با کانتر مربوطه هماهنگ شود

پرداخت 80 درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی است.


در صورت تسویه حساب کامل هیچگونه افزایش نرخ وجود ندارد و در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی ما به التفاوت اخذ می گردد.


انجام تست 48 PCR ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد.


انجام تست PCR در فرودگاه دبی الزامی می باشد که مبلغ 150 درهم شامل آن می شود که بر عهده مسافر است.


در صورت مثبت بودن تست PCR در فرودگاه دبی مسافر به مدت 14 روز به هزینه شخصی مسافر قرنطینه خواهد شد.


در هنگام اخذ ویزا صدور بیمه نامه صادره از دبی اجباری می باشد.


هزینه ترانسفر فرودگاهی به عهده مسافر میباشد.

 

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18:00 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

اسکن کارت ملی جدید - اسکن پاسپورت با ۷ ماه اعتبار -اسکن عکس ۳×۴ (تمام رخ جدید پشت زمینه سفید) اسکن عکس شناسنامه (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی است.) کپی شناسنامه فرد و والدین افراد زیر ۱۸ سال اجباری هزینه پرداخت مالیات هتل به عهده مسافر میباشد .

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت ایران ایر تور 4 شب اقامت در هتل راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی ویزا توریستی