۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور دبی ویژه نوروز 1402 ( 5 شب ) ایرتور

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
Sadaf
B.B
۲۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
SUN & SAND DOWN TOWN
B.B
۲۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Golden tulip deira
B.B
۲۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
City Star
B.B
۲۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Black stone
B.B
۲۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
grand excelsiour deira
B.B
۲۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
ramada plaza wyndham deira
B.B
۲۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Land mark grand
B.B
۲۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Coral Deira
B.B
۲۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
City Seasons
B.B
۲۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
AVANI Deira
B.B
۲۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Leva mazaya center
B.B
۲۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Metromolitan
B.B
۲۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Hyatt palace jumeira
B.B
۲۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
crown deira
B.B
۲۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
aloft dubai creek
B.B
۲۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
swissotel alghurair
B.B
۳۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Hyatt Regency
B.B
۳۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
crown plaza jumeirah
B.B
۳۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Mellium plaza
B.B
۳۲٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
ROSE REHYAN
B.B
۳۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Pulman city center
B.B
۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Albandar
B.B
۳۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
canal central
B.B
۳۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton Grand
B.B
۳۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Feirmont
B.B
۳۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
V hotel
B.B
۳۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
The 8 palm
B.B
۳۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
c central resort palm
B.B
۴۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
hyatt andaz
B.B
۴۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad hotel
H.B
۵۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
Rixos the palm
UAll
۹۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

دبی ۵ شب

توضيحات

ویزای 96 ساعته در صورت در خواست ویزای 14 روزه با کانتر مربوطه هماهنگ شود

پرداخت 80 درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی است.


در صورت تسویه حساب کامل هیچگونه افزایش نرخ وجود ندارد و در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی ما به التفاوت اخذ می گردد.


انجام تست 48 PCR ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد.


انجام تست PCR در فرودگاه دبی الزامی می باشد که مبلغ 150 درهم شامل آن می شود که بر عهده مسافر است.


در صورت مثبت بودن تست PCR در فرودگاه دبی مسافر به مدت 14 روز به هزینه شخصی مسافر قرنطینه خواهد شد.


در هنگام اخذ ویزا صدور بیمه نامه صادره از دبی اجباری می باشد.


هزینه ترانسفر فرودگاهی به عهده مسافر میباشد.

 

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18:00 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

اسکن کارت ملی جدید - اسکن پاسپورت با ۷ ماه اعتبار -اسکن عکس ۳×۴ (تمام رخ جدید پشت زمینه سفید) اسکن عکس شناسنامه (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی است.) کپی شناسنامه فرد و والدین افراد زیر ۱۸ سال اجباری هزینه پرداخت مالیات هتل به عهده مسافر میباشد .

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت ایران ایر تور 5 شب اقامت در هتل راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی ویزا توریستی