۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه 14و16 مهر 1401 (6 شب) ایرتور

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
melodi hotel
B.B
۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Himeros Beach
All
۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sport belek
UAll
۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet kiris
All
۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armir resort
All
۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre art
UAll
۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas beach
UAll
۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ARMAS GUL BEACH
UAll
۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet beach kemer
UAll
۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet lara
UAll
۱۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ring beach
UAll
۱۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Kaplan Paradise
UAll
۱۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dima Biz
UAll
۱۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre lamer
UAll
۱۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland
UAll
۱۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Meder Resort
UAll
۱۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik Hotel & SPA
UAll
۱۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
funsun comfort
UAll
۱۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay queen
UAll
۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Ring
UAll
۱۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive permium
All
۱۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon hotel
UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
SEALIFE
UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IMPERIAL TURKIZ
UAll
۱۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay famous
UAll
۱۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Family Club
UAll
۱۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PORTO BELO
UAll
۱۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
UAll
۱۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
All
۱۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suite
UAll
۱۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA
UAll
۱۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KARMIR RESORT
UAll
۱۹٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
corendon playa kemer
UAll
۱۹٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
orange belek
UAll
۱۹٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WOLRD
UAll
۲۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
pgs kiris resort
UAll
۲۰٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CLUB SERA
UAll
۲۰٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
orange kemer
UAll
۲۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara luxary
UAll
۲۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aqua word belek
UAll
۲۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal prestige
UAll
۲۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara premier
UAll
۲۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
baia kemer
UAll
۲۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort
UAll
۲۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Melas Lara
UAll
۲۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Aska Lara Resort & Spa
UAll
۲۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal centro
UAll
۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA
UAll
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Hotels Lara
UAll
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACLE
UAll
۳۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

بلیط + هتل + خدمات تور

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا ، دریافت HES CODE

*جهت ورود به ترکیه پر کردن این فرم به آدرس   https://register.health.gov.tr برای مسافران الزامی می باشد **
 
نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور

بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایرتور ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان