۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور باتومی ویژه مهر 1401 ( 7 شب ) وارش

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
Prime Hotel
B.B
۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
royal georgia
B.B
Grand Georgian Palace
B.B
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Old Star
B.B
۱۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Dream Tower
B.B
۱۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Genat SVALE
B.B
۱۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Ire Palace
B.B
۱۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Eco
Iberia
B.B
۱۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
BATUMI PALCE
B.B
Old Garden
B.B
۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Palace
B.B
۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Apartemwnts
B.B
Aqua Hotels
B.B
۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
art hotel
B.B
۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
SKY INN
B.B
۱۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Legend Business
B.B
۱۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Bloom
B.B
۱۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
NEW WAVE
B.B
۱۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
std
ERA PALACE
B.B
Old Batumi
B.B
۱۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
SANAPIRO
B.B
۱۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Sky Tower Hotel
B.B
۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
ELEGANT
B.B
۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Corner Inn
B.B
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
World Palace
B.B
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Graphic Hotel Batumi
B.B
۱۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
LEGEND
H.B
Euphoria
H.B
۱۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Down TOWN
B.B
۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Welmond
B.B
۱۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Best Western Premier
B.B
۲۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
grand gloria
B.B
۲۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Std Garden VIEW
grand gloria
All
۲۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
std view view
Wyndham
B.B
۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton
B.B
۲۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Le Meridien
B.B
۳۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
Hilton
B.B
۳۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
std
RADISON BLUE
B.B
۳۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
STD
RADISON BLUE
B.B
۳۵٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
SUPERIOR
castelo mare diana
All
۳۵٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
std
castelo mare victoria
All
۳۷٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
std

برنامه سفر

باتومی ۴ شب

توضيحات

ترانسفر بین شهری  با قطار سریع السیر 

کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد

مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد

پرداخت 70% از مبلغ کل تور در زمان  ثبت نام الزامی است 

داشتن تست پی سی آر حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز رفت و هنگام پرواز الزامی است 

داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن اجباری می باشد. حتی کودکان  و نوزادان ( واکسن های مورد قبول سازمان بهداشت جهانی )

مسافر بابت هرروز اقامت 100 دلار همراه داشته باشد.

 

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

پرواز ایرباس 320 - فرودگاه تفلیس - اقامت در هتل با خدمات - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان