۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا از شیراز ویژه 15 مهر 1401(6 شب ) با کرندون

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
melodi hotel
B.B
۱۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Himeros Beach
All
۱۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sport belek
All
۱۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armir resort
All
۱۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre art
UAll
۱۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet kiris
All
۱۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet lara
UAll
۱۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ring beach
UAll
۱۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre lamer
UAll
۲۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland
UAll
۲۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Kaplan Paradise
UAll
۲۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Beach
UAll
۲۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dima Biz
UAll
۲۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas gul beach hotel
UAll
۲۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Meder Resort
UAll
۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik Hotel & SPA
UAll
۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AYDIN BAY QUEEN
UAll
۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
fun&sun comfort
UAll
۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon hotel
UAll
۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea life hotel
UAll
۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Ring
UAll
۲۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
imperial turkiz
UAll
۲۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive perimium
All
۲۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Family Club
UAll
۲۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
portobelo
UAll
۲۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
UAll
۲۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay famous
UAll
۲۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
All
۲۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KARMIR RESORT
UAll
۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WORD
UAll
۲۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA
UAll
۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
orange belek
UAll
۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
pgs kiris resort
UAll
۲۵٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Club Hotel Sera
UAll
۲۵٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suite
UAll
۲۵٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara luxury
UAll
۲۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE KEMER
UAll
۲۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal centro
UAll
۲۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aqua word belek
UAll
۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal prestige
UAll
۲۷٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AMARA PREMIER
UAll
۲۷٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BAIA KEMER
UAll
۲۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORENDON PLAYA KEMER
UAll
۲۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort
UAll
۲۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Melas Lara
UAll
۳۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Lara
UAll
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aska lara
UAll
۳۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA
UAll
۳۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACEL
UAll
۳۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

 

•پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.


•مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می باشد.


•بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد.


•پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی است.


•تست PCR پرواز رفت رایگان میباشد.


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

 

مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز کورندون ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی