۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا از شیراز ویژه 8 مهر 1401(6 شب ) با کرندون

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
melodi hotel
B.B
۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Himeros Beach
All
۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sport belek
All
۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet kiris
All
۱۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armir resort
All
۱۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre art
UAll
۱۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet beach
UAll
۱۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ring beach
UAll
۱۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet lara
UAll
۱۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland
UAll
۱۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre lamer
UAll
۱۸٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dima Biz
UAll
۱۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Meder Resort
UAll
۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Kaplan Paradise
UAll
۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Beach
UAll
۲۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AYDIN BAY QUEEN
UAll
۲۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas gul beach hotel
UAll
۲۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
fun&sun comfort
UAll
۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Ring
UAll
۲۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon hotel
UAll
۲۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Family Club
UAll
۲۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea life hotel
UAll
۲۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik Hotel & SPA
UAll
۲۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive perimium
All
۲۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay famous
UAll
۲۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
imperial turkiz
UAll
۲۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
All
۲۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KARMIR RESORT
UAll
۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WORD
UAll
۲۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
portobelo
UAll
۲۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
UAll
۲۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
pgs kiris resort
UAll
۲۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suite
UAll
۲۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
orange belek
UAll
۲۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA
UAll
۲۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal prestige
UAll
۲۵٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Club Hotel Sera
UAll
۲۵٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE KEMER
UAll
۲۵٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin
UAll
۲۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BAIA KEMER
UAll
۲۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AMARA PREMIER
UAll
۲۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aqua word belek
UAll
۲۷٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORENDON PLAYA KEMER
UAll
۲۸٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal centro
UAll
۲۸٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara luxury
UAll
۲۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aska lara
UAll
۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Melas Lara
UAll
۳۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort
UAll
۳۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Lara
UAll
۳۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA
UAll
۳۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACEL
UAll
۳۸٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

 

•پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.


•مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می باشد.


•بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد.


•پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی است.


•تست PCR پرواز رفت رایگان میباشد.


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

 

مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز کورندون ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی