۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور باتومی ویژه مهر 1401 ( 4 شب ) وارش

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
Prime Hotel
B.B
۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dream Tower
B.B
۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
royal georgia
B.B
۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Genat SVALE
B.B
۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Iberia
B.B
۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Palace
B.B
grand palace
B.B
۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BATUMI PALCE
B.B
art hotel
B.B
۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SKY INN
B.B
۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ire Palace
B.B
۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Eco
Aqua Hotels
B.B
۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
old garden
B.B
۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Bloom
B.B
۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ire palace
B.B
۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
STD
ERA PALACE
B.B
۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ellegance
B.B
۹٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Corner Inn
B.B
old batumi
B.B
۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Legend Business
H.B
۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
NEW WAVE
B.B
۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
std
Sky Tower Hotel
B.B
۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LEGEND
H.B
۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
World Palace
B.B
۱۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SANAPIRO
B.B
۱۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Welmond
B.B
۱۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Best Western Premier
B.B
۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
colosseum marina
B.B
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wyndham
B.B
۱۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Hilton
B.B
۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
std
grand gloria
B.B
۱۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Std Garden VIEW
grand gloria
B.B
۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
STD VIEW VIEW
Le Meridien
B.B
۱۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RADISON BLUE
B.B
۱۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
STD
RADISON BLUE
B.B
۱۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SUPERIOR
castelo mare diana
All
۱۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
std
castelo mare victoria
All
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
std

برنامه سفر

باتومی ۴ شب

توضيحات

ترانسفر بین شهری  با قطار سریع السیر 

کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد

مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد

پرداخت 70% از مبلغ کل تور در زمان  ثبت نام الزامی است 

داشتن تست پی سی آر حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز رفت و هنگام پرواز الزامی است 

داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن اجباری می باشد. حتی کودکان  و نوزادان ( واکسن های مورد قبول سازمان بهداشت جهانی )

مسافر بابت هرروز اقامت 100 دلار همراه داشته باشد.

 

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

پرواز ایرباس 320 - فرودگاه تفلیس - اقامت در هتل با خدمات - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان