۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا 31 اردیبهشت 1401(6 شب ) با کرندون

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختکودک زیر 2 سال
Lara Palace
All
۱۱٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
cender hotel
All
۱۴٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet beach resort
UAll
۱۴٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik Hotel & SPA
UAll
۱۴٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon hotel
UAll
۱۵٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive premium
UAll
۱۵٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Daima Biz
All
۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aquaworld
UAll
۱۶٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
UAll
۱۶٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Kemer
UAll
۱۸٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
land view
CRYSTAL WATER WORD
UAll
۱۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
land view
Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa
UAll
۱۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
wyndham grand lara
UAll
۱۸٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limal limra hotel
UAll
۱۸٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
UAll
۱۸٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suites resort
UAll
۱۸٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Kemer
UAll
۱۹٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea view
crystal prestige elite
UAll
۱۹٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
land view
amara premier palace
UAll
۱۹٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY
UAll
۱۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kemer land view
mirage park resort
UAll
۲۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۴۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal prestige elite
UAll
۲۰٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
side sea view
selectum family
UAll
۲۰٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
club sera hotel
UAll
۲۱٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
spice hotel
UAll
۲۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort
UAll
۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA
All
۲۳٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood exclusive lara
UAll
۲۳٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IC Hotels Green Palace
UAll
۲۴٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACEL
UAll
۲۴٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Hotels Lara
UAll
۲۵٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Lara De Luxe
UAll
۲۶٫۸۶۵٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Beach Lara
UAll
۲۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Concorde De Luxe Resort
UAll
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
granada luxury belek
UAll
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
land view
Royal Wings
UAll
۲۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
land view
granada luxury belek
UAll
۲۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Wings
UAll
۲۸٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
side sea view
TITANIC DELUXE BELEK
UAll
۲۹٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Susesi Luxury Resort
UAll
۳۰٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum luxury
UAll
۳۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus
UAll
۳۲٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
land view
Adam & Eve
UAll
۳۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
designe std room
Royal Seginus
UAll
۳۴٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea view
titanic mardan palace
UAll
۳۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Holiday Palace
UAll
۳۷٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS SUNGATE
UAll
۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
VOYAGE BELEK
UAll
۳۸٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
A Block Standard Land View
VOYAGE BELEK
UAll
۴۱٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
main bulding std side sea view
DELPHIN IMPERIAL
UAll
۴۶٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Adam & Eve
UAll
۵۴٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۹۹٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea view designe std room
MAXX ROYAL BELEK
UAll
۷۲٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۲۴٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

•پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.


•نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.


•مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می باشد.


•بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد.


•پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی است.


•تست PCR پرواز رفت رایگان میباشد.


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

 

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز کورندون ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی